ความเห็น 118058

สุขใจที่ได้เรียน

เขียนเมื่อ 

การเรียนรู้ผ่านบล็อกเป็นการเรียนรู้ด้วยที่ใจพร้อม

พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงเพื่อพบเจอสิ่งดีงามสร้างสรรค์

พร้อมที่เปิดเผยตัวตนให้คนรู้จักและคุ้นเคย

เมื่อรู้จัก รู้ใจและคุ้นเคย  การทำงานพัฒนาร่วมกันจะเป็นพลังบริสุทธิ์ที่สามารถขับเคลื่อนสังคมไปสู่สิ่งดีงามค่ะ