อยากรวมกลุ่มคนรักจักรยานและสิ่งแวดล้อม ใน ม.ขอนแก่น เพื่อทำกิจกรรมด้านสุขภาพ, ลดการใช้พลังงาน และดูแลสิ่งแวดล้อมใน มข. (ซึ่งนับวันจะเลวร้ายขึ้นทุกที) ขอแรงคนที่ชอบทำ ชอบคิด และชอบเหนื่อย มาร่วมกันทำเพื่อสังคมน้อยๆของเราหน่อยครับ มีข้อคิดเห็นดีๆส่งมาเลยครับ ใครมีประสบการณ์ หรือตัวอย่างการรวมกลุ่มในการทำกิจกรรมนี้ ส่งมาแลกเปลี่ยนก็จะขอบคุณมากครับ