วันนี้ผมทานอาหารกลางวันเสร็จมายืนมองท้องทะเลที่หน้าต่างห้องทำงาน เห็นร่องน้ำไหลผ่านที่ดักกุ้งปลาของชาวประมง...สะท้อนเงาเมฆสีขาวที่จับกันเป็นก้อน ๆเป็นชั้น ๆเรียงรายทั่วท้องฟ้าในลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา...

ช่วงนี้ผมปฏิบัติหน้าที่แทนเพื่อน ๆ อีกสองคน  ทางด้านเลขา ฯ เกี่ยวกับหนังสือเข้า หนังสือออก  ส่งหนังสือ งานพิมพ์...จัดทำงบประมาณ ฯ  ตรวจแล้วตรวจอีก ๆ  เมื่อหัวหน้าไปแล้วและได้ลงลายเซ็นต์แล้ว  ผมมาตรวจอีก  ดันมาเจอที่ผิดอีกตรงวันที่  14  ธันวาคม  2550  ฮา ๆ เอิก ๆ ที่จริงคือ  2549

 การทำแทนอีกคนหนึ่งเกี่ยวกับการติดต่อประสานงานประเภทวิ่งฝุ่นตลบเลยตั้งแต่เช้า...การติดต่อที่ผ่านมามี  จากที่ทำงาน กทม. , มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , ฯ ล ฯ ย้อนไปวันที่ 12 ธันวา  หลังมีประชุมแล้วก่อนเที่ยงมีอาจารย์ที่รู้จักกันเชิญไปทานเครื่องสังเวย  คือมีสองท่านลงขันกันเลี้ยงอาหารเที่ยงบุคลากรทั้งสถาบัน ฯ 

 คนหนึ่งสอบวิทยานิพนธ์ ป. โท  ผ่าน , อีกคนลงเลือกตั้งเป็นกรรมการสหกรณ์ของมหาวิทยาลัยได้  มาบนไว้เลยมาแก้บน  ผมเลยได้ทานของแก้บนดังกล่าว ฮา ๆ เอิก ๆ...ช่วงบ่ายนั้นต้องไปส่งหนังสือราชการด่วนที่มหาวิทยาลัยใช้เวลาเดินทางเกือบ 30 นาทีจากที่ทำงานผม...

พอวันที่ 13  ธันวาคม  ช่วงเช้าหัวหมุนเลย...ฮา ๆ เอิก ๆ...กับงานที่เข้ามาเพราะเป็นงานที่ 3 คนแต่ยุบมาให้คนเดียวทำ...พอช่วงบ่ายไปราชการที่คณะมนุษย์ ในม . ทักษิณ แทรกตัวเข้าไปฟังผู้ที่ได้  ศาสตราจารย์  สาขา  ปรัชญาและศาสนา  ยังอุ่น ๆอยู่เลยครับ  คือ  ศ. อำนวย  ยัสโยธา  ( มรภ. สงขลา ) ผมขอแสดงคารวะและชื่นชมท่านด้วยคนครับ ท่านส่งผลงาน  2  ชิ้นเท่านั้นในการขอ  ศ.  ครั้งนี้และได้...

ได้แก่

                1...งานวิจัย  เรื่อง  ภูมิปัญญาการนำทางสู่เนื้อธรรมของท่านพุทธทาส

                2...ตำราเชิงลึก  เรื่อง  กาลามสูตร : พระสูตรว่าด้วยความเชื่อแบบพุทธกับการดำเนินชีวิตประจำวันยุคข้อมูลข่าวสารครองโลก

                มีหลายแง่คิดที่ได้มาจากประสบการณ์ตรงของผู้เล่า...เช่น  การเปรียบท่านพุทธทาสเป็นนกนางนวลแตกฝูง...เพราะอ่านในนิยายเชิงปรัชญาของ Richard  Bach  เรื่อง  Jonathan  Livingston  Seagull 

คือผูกเรื่องว่า นกชื่อโจนาธานสงสัยว่าทำไมต้องบินตามฝูงโดยอ้างว่าบรรพบุรุษสอนไว้...ถ้าผิดพลาดก็ไม่ต้องรับผิดชอบ...นกตัวนี้เลยบินแตกฝูงออกไป  เสี่ยงตาย  เมื่อมองแง่บวก  มันได้พบสิ่งใหม่...พบปลาฝูงใหม่...เนื้ออร่อยมาก...บุกเบิกทางสายใหม่ให้นกนางนวลรุ่นใหม่ต่อไป...

ท่านพุทธทาสก็เช่นเดียวกันนั่นเอง...ฮา ๆ เอิก ๆ