เรียนรู้เรื่องระบบวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพ

  ติดต่อ

         วันที่ 29 พ.ย.49  ผมไปเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายด้านสุขภาพ คณะที่ 7   ซึ่งรับผิดชอบ "ส่งเสริมการพัฒนาระบบการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพ  บริการด้านสุขภาพ และดำเนินงานด้านสุขภาพต่าง ๆ ทีมีมาตรฐาน  มีคุณภาพ  ปลอดภัย  และมีประสิทธิภาพ   โดยการจัดให้มีระบบงบประมาณสนับสนุนที่ชัดเจนเพียงพอและต่อเนื่อง"

         คณะกรรมการชุดนี้ตั้งโดย รมต. สาธารณสุข  นพ. มงคล ณ สงขลา

          ในการประชุมนี้  คณะกรรมการได้มีมติและทำความเข้าใจประเด็นที่สำคัญ  ดังนี้
1. คณะกรรมการจะพิจารณาประเด็นในระดับชาติ   ซึ่งจะครอบคลุมหลากหลาย sector   ไม่ใช่เน้นเฉพาะเรื่องภายในกระทรวงสาธารณสุข
2. จะเน้นการสร้างกลไกและมาตรการเพื่อ "ระบบวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพ" ที่มีความยั่งยืน   และครอบคลุมการสร้างขีดความสามารถของระบบ   โดยมุ่งผลลัพธ์คือการยกร่าง พรบ. สำหรับให้เกิดหน่วยงานเล็ก ๆ ที่มีความคล่องตัว   มีความสามารถสูงในการทำหน้าที่สนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพและงานที่เกี่ยวข้อง   มีงบประมาณสนับสนุนอย่างพอเพียง
3. ผมได้เรียนรู้ว่า :
 - ประเทศไทยบริโภค "ผลิตภัณฑ์สุขภาพ" เพียง 0.1%  ของทั้งโลก   โดยที่ตลาดใหญ่คือสหรัฐอเมริกา  ยุโรป และญี่ปุ่น แห่งละ 30%   ดังนั้นการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพต้องมี 2 เป้าหมายคือ
       - สำหรับใช้เองในประเทศไทย   มีเป้าหมายเพื่อเศรษฐกิจพอเพียง
       - มุ่งตลาดต่างประเทศ
 - ประเทศไทยไม่ควรเน้นการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพแบบทำเองทั้งหมด   ควรเน้นร่วมมือกับประเทศอื่นในส่วนที่ประเทศไทยมีจุดแข็ง   คือการมีผู้ป่วย  มีประชากรที่มีลักษณะจำเพาะ   หากเราพัฒนา clinical database ที่ดี   บริษัทต่างประเทศจะเข้ามาร่วมมือใช้ clinical database ของเราในการทำวิจัย clinical trial   ทำให้เรามีช่องทางใช้ยาในราคาถูกลงหรือมีรายได้จากการมีส่วนร่วมในทรัพย์สินทางปัญญา
4. จะมีการจัด workshop ปรึกษาหารือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในเดือน ก.พ.50

วิจารณ์  พานิช
 29 พ.ย.49

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailand

หมายเลขบันทึก: 67189, เขียน: , แก้ไข, 2012-06-14 18:56:21+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #สาธารณสุข#กระทรวงสาธารณสุข#ผลิตภัณฑ์สุขภาพ

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (1)

อัจฉรา
IP: xxx.121.105.173
เขียนเมื่อ 
ขอบคุณที่อาจารย์มาช่วยกระทรวงค่ะ