วันนี้ พึ่งรู้จัก GotoKnow เป็นวันที่ 2 วันแรกหนักไปในทางการทำ blog ของตัวเองให้สวยงาม แต่วันนี้ลองนั่งอ่าน รู้สึกเลยครับ ตัวเล็กลง เล็กลง แง่คิด การถ่ายทอดและประสบการณของแต่ละท่าน สุดยอดจริงๆ รู้สึกว่าได้พัฒนาตนเอง

ทีแรกก็คิดว่า จะสมัครช่วยอาจารย์ JJ เพิ่มคนในเครือข่าย blog ขอนแก่น แต่ตอนนี้ผมเองรู้สึกเองว่า ที่นี่ ดีกับชีวิต คงได้เพิ่มพูนความรู้ ปลดกรอบตัวเอง ซะบ้าง ก็ขอเรียนรู้ไปก่อนนะครับ