• วันที่ 14 ธันวาคม 2549 เวลา 12.30น. กลุ่มวิทยากรการเขียนบล็อกศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้คำแนะนำแก่บุคลกรคณะแพทย์ศาสตร์ มข. วิทยากรนั่งรอผู้เข้าอบรม (พอประมาณ) จึงมาพร้อมกัน ทุกๆท่านส่วนมากมีพื้นความรู้กันอยู่บ้างแล้วครับ  ผู้เข้าอบรม จำนวนประมาณ 26 คน