ความเห็น 116532

อบรมการใช้บล็อก

เขียนเมื่อ 
ผู้เข้าอบรม จากที่สมัครจำนวน35 คน แต่มาจริงประมาณ26 คนครับ(คงติดราชการด่วน เพราะส่วนมากเป็นพยาบาลครับ