เนื่องจากในขณะนี้สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม (สคส.) ผู้ให้บริการ GotoKnow.org ได้เปิดบริการใหม่ชื่อว่า Learners.in.th
เพื่อให้บริการสำหรับนักเรียนนักศึกษาโดยเฉพาะ จึงขอความกรุณานักเรียนนักศึกษาในระดับประถม มัธยม อนุปริญญา และปริญญาตรี ที่ต้องการใช้บล็อกในการส่งการบ้านเปลี่ยนไปใช้ Learners.in.th แทน GotoKnow.org ค่ะ

เหตุผลและรายละเอียดอ่านเพิ่มได้ที่ http://gotoknow.org/blog/tutorial/63331 และ http://gotoknow.org/blog/tutorial/63769

และเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนโดยมีผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ที่ Learners.in.th จะมีการแจก iPod shuffle ทุกเดือนสำหรับนักเรียนนักศึกษาที่ขยันเขียนบันทึกอีกด้วย

ในขณะเดียวกันที่ GotoKnow.org นั้น ผู้ให้บริการเจตนาให้คนทำงานใช้เขียนบันทึกเล่าประสบการณ์และความรู้ในการทำงาน ด้วยเหตุนี้เราจะไม่ขอสนับสนุนการใช้งานของนักเรียนนักศึกษาเพื่อการส่งการบ้าน ขอให้อาจารย์ทุกท่านช่วยแจ้งนักศึกษาของท่านด้วยนะค่ะ

นักศึกษาอาจจะช่วยแจ้งอาจารย์ผู้สอนถึงการย้ายไปยัง Learners.in.th ด้วยนะค่ะ เพราะอาจารย์ผู้สอนบางท่านไม่ได้ใช้ระบบ GotoKnow.org และยังไม่ทราบว่า Learners.in.th เปิดให้บริการแล้ว

ดังนั้น นักเรียนนักศึกษาทุกท่านอย่ารอช้ารีบเปลี่ยนไปใช้ Learners.in.th แล้วลุ้นรับ iPod shuffle ทุกเดือนดีกว่าค่ะ

ข่าวดียิ่งกว่านั้นก็คือเราอาจจะแจก iPod nano ทุกสามเดือนสำหรับนักเรียนนักศึกษาที่เขียนเก่งจริงๆ ที่
Learners.in.th ด้วยนะคะ อย่างนี้ไม่ย้ายไม่ได้แล้วค่ะ

ขอบคุณค่ะ

ดร.จันทวรรณ น้อยวัน
ปรับปรุงข้อมูล: ทีมงานและ TRN ซึ่งเป็นผู้สนับสนุน Learners.in.th ได้ตกลงเปลี่ยนรางวัลเป็นโครงการ Blog to Book ซึ่งจะนำมาเสนอต่อไปค่ะ