ประสบการณ์ วันงานบริหารงานบุคคล 2006 (3)

ทุนมนุษย์ สมรรถนะ การบริหารทรัพยากรมนุษย์

อีกหัวข้อของการอภิปรายที่น่าสนใจ คือ เรื่อง สมรรถนะของ HR ในอนาคต  โดย ดร.จำเนียร  จวงตระกูล  ประธานเจ้าหน้าบริหารกลุ่มบริษัท  บีแอลซีไอ  จำกัด  คุณมนูญ  สวรรค์คุณากร  ผู้อำนวยการสำนักการบุคคลกลาง  บ. ปูนซิเมนต์ไทย  จก. (มหาชน)  โดยมีผู้ดำเนินการอภิปราย  คือ  คุณมาริสา  เชาว์พฤติพงศ์  อุปนายกฝ่ายวิชาการ  สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย  โดยดร.จำเนียร  ได้เสนอให้ปรับสมรรถนะตามแนวทางตะวันตกที่มุ่งแพ้ - ชนะ  และเอาชนะธรรมชาติให้เหมาะกับวัฒนธรรมตะวันออก  เช่น  ประเทศไทย  ทั้งนี้ HR ต้องเป็นผู้ที่อ่านมาก  และเรียนรู้  คุณมนูญ  เสนอว่างาน HR คืองาน Change Management  ต้องมองไปข้างหน้าอยู่ตลอดเวลา  งานท้าทายคือ  การบริหารจัดการคนเก่ง  และระดมคนเก่งให้เกิดคุณค่าแก่องค์กร  คุณมนูญเล่าว่า  ในช่วงที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจปี 40  ปูนซีเมนต์ประสบวิกฤตมาก  สิ่งที่ทำคือ  ระดมคนเก่งของปูนฯ  มาแก้โจทย์สำคัญ  คือ  ทำอย่างไรจึงจะอยู่รอดได้  ในขณะที่องค์กรอื่น ต่าองโทษหรือชี้ไปที่บุคคล  / ปัจจัยภายนอกทั้งสิ้น  ดังนั้นปูนฯ  จึงเน้นที่การสรรหาคนดี  คนเก่งเข้ามาอยู่ในองค์กร  และดูแลให้เป็น Somebody  มากกว่า Nobody  ใช้ระบบ Pay for Performance 

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บริหารทรัพยากรมนุษย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คำสำคัญ (Tags)#สมรรถนะ#ทุนมนุษย์#การบริหารทรัพยากรมนุษย์

หมายเลขบันทึก: 66894, เขียน: 13 Dec 2006 @ 11:08 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 17:41 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)