ตั้งแต่กรมอนามัยได้จัดให้มีโครงการตลาดสด น่าซื้อ สำหรับตลาดประเภทที่ 1 เป็นเวลา 5 ปีมาแล้ว ทำให้ตลาดสด เกิดการพัฒนาในทางที่ดีขึ้น หลายแห่งทั่วประเทศ สำหรับเขตรับผิดชอบของศูนย์อนามัยที่ 8 นั้น มีตลาดแห่งแรกที่ผ่านมาตรฐานตลาดสด น่าซื้อ ระดับ 5 ดาว ตั้งแต่ปี 2546จนถึงปัจจุบัน ซึ่งก็คือตลาดศูนย์การค้ากำแพงเพชร ภายใต้การดูแลของ คุณพยอม สุขโรจน์ เจ้าของตลาด และคุณ ชัยพันธ์ ศรีคชไกร ผู้จัดการตลาด ตลาดแห่งนี้สามารถบูรณาการงานด้านสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมสุขภาพควบคู่กัน จนเป็นต้นแบบให้ตลาดทั่วประเทศได้มาศึกษาดูงาน รวมทั้งสถานีโทรทัศน์ทั้งในและนอกประเทศได้มาถ่ายทำ โดยเฉพาะเรื่องการบริหารกายโดยวิธียืดเหยียด สำหรับพ่อค้าแม่ค้าในขณะขายสินค้า ส่วนนอกเวลาที่ขายสินค้าก็จะมีการเต้นแอโรบิค ฟรี ซึ่งดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง ส่วนในด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมของตลาดมีจุดเด่นในเรื่องการแยกขยะ และนำขยะสด พวกเศษผัก ผลไม้ มาทำน้ำหมักชีวภาพ ส่วนเศษปลาได้นำมาหมักเป็นฮอร์โมนปลาใช้เป็นปุ๋ยอย่างดีสำหรับพืชผัก สำหรับน้ำหมักชีวภาพได้นำมาล้างตลาดเพื่อกำจัดกลิ่นเหม็นต่าง ๆ จากบริเวณแผง/รางระบายนำ ผลจากการล้างตลาดด้วยวิธีนี้ทำให้สัตว์ แมลงพาหะนำโรคต่าง ๆเช่น แมลงสาบ หนู แมลงวัน ได้หายไป ทั้งๆที่เดิมมีสัตว์พวกนี้อาศัยอยู่มากมาย ปัจจุบันไม่พบว่ามีสัตว์เหล่านี้ออกมาปรากฏให้เห็นจึงคิดว่าเป็นเพราะน้ำหมักชีวภาพทำให้พวกมันหายไป นอกจากนี้ช่วยลดกลิ่นจากท่อระบายน้ำของเทศบาลในรัศมีรอบ ๆ ตลาดศูนย์ ฯ น้ำหม้กชีวภาพของตลาดนี้ เจ้าของตลาดไม่จำหน่าย มีแต่แจกให้คณะศึกษาดูงาน ตลาดต่าง ๆ สถานศึกษา หน่วยงานที่มาขอ บางส่วนได้แจกพ่อค้าแม่ค้าที่จำหน่ายผักปลอดสารพิษ เพื่อให้นำเป็นปุ๋ยสำหรับปลูกผักกลับมาขายในตลาด และขอบอกอีกอย่างตลาดนี้เขาตวจสารปนเปื้อนต่าง ๆ ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดได้แก่ บอแรกซ์ ฟอร์มาลิน สารฟอกขาว สารกันรา สารฆ่าแมลงในผัก ตรวจทุกสัปดาห์ ส่วนเนื้อหมูต้องส่งไปตรวจ การตรวจของเขาทำทุกสัปดาห์ ซึ่งของราชการให้ตรวจกันเดือนละครั้ง ฉะนั้นมั่นใจได้ว่า หากท่านมาซื้ออาหารการกินที่ตลาดแห่งนี้ มีความปลอดภัยสูง ขอเล่าต่ออีกนิดเรื่องของการเข้มงวดการตรวจสารฆ่าแมลงในผัก ซึ่งผู้จัดการตลาดเคยเล่าให้ฟังว่ามีผลกระทบกับตลาดเหมือนกันคือ รถผักที่มาจากทางเหนือ เช่นมาจากจังหวัดตาก แถวอำเภอพบพระ ท่าสองยาง แม่สอด ที่ปลูกกันตามเขา มักใช้สารฆ่าแมลง เวลาตรวจก็จะเจอในปริมาณที่ไม่ปลอดภัย รถผักเหล่านี้จะไม่อยากเข้าตลาดศูนย์ ฯ เพราะกลัวโดนตรวจไม่ผ่าน เขาจะไปตลาดอื่นที่ไม่เข้มงวดเป็นจำนวนไม่น้อย ทำให้รายได้ที่เคยได้จากส่วนนี้ขาดไปบ้าง จึงมีคำถามว่า รถผักที่ว่านี้บางส่วนไปส่งตลาดขายส่งที่นครสวรรค์ มีแม่ค้ามารับไปขาย กระจายไปตามตลาดต่าง ๆ ผู้บริโภคล่ะ? ซื้อผักเหล่านี้ไปทำอาหาร... สิ่งดี ๆ ของตลาดยังมีอีกเยอะ เมื่อวันลอยกระทงที่ผ่านมา ทางตลาดได้จัดประกวดกระทง ท่านอาจเห็นจากโทรทัศน์ในรายการเก็บตก หรือสะเก็ดข่าว ประกวดกระทงที่นี่มี Concept ว่าต้องอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม อาจทำด้วยผัก ผลไม้ แถมด้วยอาหารอย่างน้ำพริกปลาดุกย่าง ปลาดุกเป็น กบเป็น ก็มี แล้ววันหลังจะเล่าให้ฟังต่อ