เพิ่มเติมจากห้อง KM Thesis

น้ำฝน
มีใคร ทำอะไร จากห้อง KM Thesis

หายไปนานเลยนะคะ แต่ก็ไม่ได้หายไปไหนค่ะ คิดว่าหลายๆ คนคงจะได้พบเจอกันบ้าง ด้วยงานที่ต้องลงพื้นที่ มีเวลา plug in น้อย เลยต้องทำงาน un plug ตลอด เพื่อเป็นการไถ่โทษเลยเก็บเรื่องราวจากห้อง KM Thesis งานมหกรรมฯ มาฝากค่ะ เผื่อจะได้มีประโยชน์กับคนที่สนใจนะคะ

ก่อนอื่นต้องบอกว่ารู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งที่ได้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนในห้อง KM Thesis ค่ะ แล้วพอรู้ว่าสิ่งที่ตัวเองทำไปได้จุดประกายให้ใครอีกหลายๆ ยิ่งรู้สึกดีใจใหญ่ อันนี้ก็นำรายชื่อของท่านอาจารย์ที่มีประสบการณ์ทำวิทยานิพนธ์ ด้าน KM มาฝากกันนะคะเผื่อจะได้ติดต่อกันเป็นเครือข่าย แลกเปลี่ยนกันต่อไป

รายชื่อผู้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนในห้อง KM Thesis นะคะ

ผู้ดำเนินรายการ ดร.ยุวนุช ทินนะลักษณ์

วิทยากร

 • รศ.ดร.อรจรีย์ ณ ตะกั่วทุ่ง สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะครุศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ผศ.ดร.ประศักดิ์ หอมสนิท คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ดร.อดิศร มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต

นักศึกษา

 • ดร.ถาวร พงษ์พานิช คณะครุศาสตร์ ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม (นักศึกษาปริญญาเอก   มหาวิทยาลัยแม่โจ้)
  วิทยานิพนธ์เรื่อง การพัฒนาชุดฝึกอบรม เพื่อพัฒนาความตระหนัก ในการอนุรักษ์และ  ฟื้นฟูป่าไม้ของเยาวชน ในชุมชนเขาสมอแคลง
 • อาจารย์จิรัชฌา วิเชียรปัญญา มหาวิทยาลัยรังสิต (นิสิตปริญญาเอกสาขาวิชา   เทคโนโลยีการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)      วิทยานิพนธ์เรื่อง การพัฒนาตัวบ่งชี้รวม สำหรับการจัดการความรู้ที่มีประสิทธิภาพ
 • ดร.วรวรรณ วาณิชย์เจริญชัย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (นิสิต   ปริญญาเอก สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
  วิทยานิพนธ์เรื่อง การสร้างความรู้ด้วยวิธีการเรียนรู้เป็นทีม ของอาจารย์คณะพยาบาล  ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • อาจารย์พรพิมล พรรษาภิรมย์โชค (นิสิตปริญญาเอก สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา   คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
  วิทยานิพนธ์เรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้สำหรับหน่วยงานรัฐ
 • ธันยพร วณิชฤทธา (นักศึกษาปริญญาโท ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะ   ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร) วิทยานิพนธ์เรื่อง การจัดการความรู้: กรณีศึกษาด้านที่พักในชุมชนสำหรับนักท่องเที่ยว   จังหวัดสมุทรสงคราม

 

คนสุดท้ายไม่ใช่อาจารย์แต่ก็ยินดีแลกเปลี่ยนกับทุกคนนะคะ ^ ^

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน km2ecotour

คำสำคัญ (Tags)#มหกรรมการจัดการความรู้#kmthesis

หมายเลขบันทึก: 66893, เขียน: 13 Dec 2006 @ 11:06 (), แก้ไข: 19 May 2012 @ 21:48 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ดอกไม้: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)