คณะวิจัยในโครงการเดินทางไปที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนึ่ง (ใน 175 เขต)เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการดำเนินงานโครงการ KM มีโรงเรียนมาเข้าร่วมประชุม 5-6 โรง นำโดยผู้อำนวยการโรงเรียนและครูประมาณโรงละ 3-4 คน ผู้อำนวยการโรงเรียนหนึ่งลุกขึ้นเล่าสภาพของโรงเรียน กิจกรรม จุดอ่อน จุดแข็งของโรงเรียน สรุปแล้วก็เป็นโรงเรียนเล็ก ครูไม่มากนัก มีความขาดแคลนเป็นปกติ ลักษณะการนั่งของตัวแทนจากโรงเรียนนี้แปลกจากโรงเรียนอื่น คือ ผู้อำนวยการนั่งคนเดียว ครูที่เหลือนั่งแยกอยู่คนละมุม เมื่อถึงรอบที่ขอให้ครูได้นำเสนอความคิดเห็น ที่ประชุมก็ได้รับฟังประโยคต่างๆที่แสดงถึงความไม่พึงพอใจของครูที่มีต่อผู้อำนวยการ เช่น ผู้บริหารทำงานคนเดียว ตัดสินใจคนเดียว ครูไม่ร่วมกิจกรรม ไม่อยากทำงาน ผู้อำนวยการกับคณะครูที่มาประชุมไม่มองหน้ากันเวลาตอบคำถามคณะวิจัย คณะวิจัยเข้าใจว่าอาจจะเป็นเพราะผู้อำนวยการย้ายมาใหม่ กำลังอยู่ในระหว่างการปรับตัวเข้าหากัน แต่จากการสอบพบว่าอยู่มา 3 ปีกว่าแล้ว !!! ในที่สุด โรงเรียนนี้ก็เข้าอยู่ในโครงการวิจัย และเป็นโรงเรียนที่นักวิจัยคิดถึงเสมอๆ ด้วยความเป็นห่วงว่า โครงการวิจัยนี้จะทำให้เขามีความขัดแย้งมากขึ้นไหม 6 เดือน ต่อมา .......... คณะวิจัยไปเยี่ยมถึงที่ โรงเรียนเล็กๆ ......บรรยากาศดี.... โรงเรียนทำโครงการ KM ครบวงจร หัวหน้าทีม KM นำเสนองาน ผู้อำนวยการนั่งฟังยิ้ม.... คอยเสริมเมื่อถูกซักถาม ....มีการยั่วเย้ากัน คณะวิจัย งง ตรวจสอบชื่อผู้อำนวยการ นึกว่ามีการย้าย คนเดิม !!! คณะวิจัย กลุ่มเดิม คณะครู กลุ่มเดิม อะไรหนอ ทำให้โรงเรียนนี้เปลี่ยนไปอย่างหน้ามือเป็นหลังมือ