ปลีกตัวไปศึกษาดูงานแบบเล็กๆ ไปกันเพียง ๓ คน เพื่อไปศึกษา ดูงาน ศูนย์เรียนรู้ที่แม่สะลอง คิดว่าจะนำไปประยุกต์ใช้ในงานพัฒนาศูนย์เรียนรู้ที่บ้านสันติชล ที่เมืองปาย แม่ฮ่องสอน

เราออกเดินทางแบบไม่รีบเร่ง ไปทางถนนสายแม่อาย ท่าตอน และมุ่งไปยัง อ.แม่จัน จ.เชียงรายเลย ถนนสายนี้นับว่าสะดวก และสภาพถนนดีมาก รถน้อย

ไปแวะทานอาหารกลางวันที่ท่าตอน ใกล้ริมน้ำสายใหญ่ มีความรู้สึกว่า นักท่องเที่ยวน้อย ไม่ค่อยมี เงียบๆ ก็เป็นอีกหนึ่งบรรยากาศที่ผมชอบ ไม่พลุกพล่าน ดูเวียนหัว การนั่งรับประสานอาหารริมน้ำทำให้รสชาติอาหารเราอร่อยขึ้นอีกโข

จากนั้นกก็มุ่งหน้าไปที่แม่สะลอง ใช้เวลาไม่ถึงชั่วโมง ที่แม่สะลอง อากาศบนดอยเย็นสบายทั้งๆที่เป็นเวลาช่วงบ่ายแล้ว แม่สะลองก็เช่นเดียวกัน นักท่องเที่ยวน้อยกว่าที่ผมคิดไว้มาก

 

บริเวณด้านหน้า อนุสรณ์สถานอดีตทหารจีนคณะชาติ แม่สะลอง

ภาพอีกมุมของอนุสรณ์สถานอดีตทหารจีนคณะชาติ

สิงห์อ้วน น่าเกรงขาม หน้าอนุสรณ์สถานอดีตทหารจีนคณะชาติ

มือจับสิงห์ที่ประตูใหญ่ หน้าอนุสรณ์สถานฯ

เราไปศึกษาดูงานไม่กี่จุดในแม่สะลอง จุดแรกคือที่  อนุสรณ์สถานอดีตทหารจีนคณะชาติ สถาปัตยากรรมจีนที่ยิ่งใหญ่ สวยงาม ไปเดินในตลาดแม่สะลอง ซื้อสินค้าพื้นเมือง ส่วนใหญ่ก็เป็นพวกชา และสินค้าชาวเขาที่คล้ายๆกัน ไปเยี่ยมชมสุสานนายพล ต้วน ซี เหวิน เป็นจุดชมวิวที่สูง พอที่จะเห็นวิวของแม่สะลองได้

อักษรจีนสลักบนหิน...ที่ผมชื่นชอบ

 

ภาพของชุมชนจีนบนแม่สะลอง เรียงรายบนสันเขา ไร่ชาที่เขียวสด เป็นแนวยาวขนานกับเทือกเขา อากาศเย็นสบาย

วิวบนจุด สุสานนายพลต้วน ซี เหวิน มองเห็นบ้านแม่สะลองยาวสุดยาตามแนวสันเขา

เรานั่งจิบชา...พูดคุย และชมบรรยากาศที่นี่จนอิ่มเอม ก่อนเดินทางต่อไปพักที่เชียงราย

ทริปนี้ อาจจะดูเร่งๆ บ้าง แต่เป็นการสำรวจพื้นที่ให้บรรดานักวิจัยชาวบ้าน มาศึกษาดูงานในโอกาสต่อไป เป็นการสำรวจพื้นที่โดยคร่าวๆ

รายละเอียดอื่นๆในส่วนของรายละเอียดของสถานที่อาจจะน้อยไปนิดนะครับ

 ..แต่ผมนำภาพสวยๆมาฝากครับ