ทำอย่างไร......"การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 5 องค์กร ครั้งที่ 1"  จะออกมาสมบูรณ์    เป็นความกังวลใจของดิฉันมาก

         ถามตัวเองอยู่เสมอว่า  "กังวลมากไปหรือเปล่า"   แต่ก็ห้ามความกังวลใจของตัวเองไม่ได้

         เล่าแต่ความไม่สบายใจให้ทุกคนรับรู้  ต่อไปนี้จะบอกถึงความเป็นมาล่ะค่ะ........

         โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กรด้วยการจัดการความรู้ (สพท.นม.1)  จะจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในราวปลายเดือนธันวาคม 49  เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่ผลการดำเนินงานให้สาธารณชนได้ทราบ

         ความกังวลไม่ได้อยู่ที่องค์กร (โรงเรียน) หรอก  แต่อยู่ที่ สพท.นม.1   ความก้าวหน้ามีน้อยกว่าโรงเรียน

        ดิฉันจะทำฉันใด.......