ปี 2550 มมส. จะเดินเรื่อง KM อย่างไร ? #2

ตอนที่ 1 ผมได้เสนอรูปแบบของการบูรณาการหน่วยงานและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง 3  อย่าง ตาม ABC Model  และในตอนที่ 2 นี้ ผมจะบอกว่า หน้าที่ของ ABC Model ประกอบด้วยอะไร และจำมีวิธีดำเนินการอย่างไรบ้าง

ส่วนประกอบของ ABC Model

        เพื่อให้การบูรณาการทั้ง 3 ภาคส่วนเป็นไปโดยมีวิสัยทัศน์ร่วม คือ LO ด้วยกันแล้ว ประกอบด้วย 
        A : Assurance (ศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพ)
        B : Backup (MSU KM Team)
        C : Collabolation (คณะ / สำนัก / สถาบัน / ศูนย์ฯ / หน่วยงาน)

มมส. ใช้ ABC Model อย่างไร?

A : Assurance
        ดำเนินการโดยศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพซึ่งมีหน้าที่หลักด้านการประกันคุณภพาพ (QA) ทุกภาคส่วนของมหาวิทยาลัยอยู่แล้ว โดยเฉพาะตัวบ่งชี้ที่ 5.2 การพัฒนาสถาบันสู่องค์กรเรียนรู้ นอกจากนี้ศูนย์ฯ อาจทำหน้าทีประเมินผลและรายงานข้อมูลต่อคณะกรรมการ KM ของมหาวิทยาลัยตามลำดับต่อไป

B : Backup
       ทำหน้าที่สนับสนุนด้านการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัย โดยคณะอนุกรรมการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัย (MSU-KM Core Team) ดำเนินพัฒนาระบบการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันสอดคล้องประสานกันทุกฝ่าย โดยใช้หลักการของ ก.พ.ร. และในทางปฏิบัติ (KM Action) ไปพร้อมๆ กันด้วย เช่น การจัดทำแผนการจัดการความรู้ การถ่ายทอดความรู้และประชาสัมพันธ์ การดำเนินกิจกรรมการจัดการความรู้ เป็นต้น

C : Collabolation
        คณะ / สำนัก / สถาบัน / ศูนย์ฯ / หน่วยงาน ในมหาวิทยาลัยดำเนินการจัดการความรู้ตามแผนที่มหาวิทยาลัยกำหนด โดยจะต้องยึดหลักการประกันคุณภาพ ก.พ.ร. และแนวทางการปฏิบัติ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ทั้งองค์กร ซึ่งจะเป็นเครื่องมือพัฒนามหาวิทยาลัยสุ่มหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้และนวัตกรรม (LO & Innovative)

------------------

วิชิต  ชาวะหา
MSU-KM Team

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สายน้ำความคิด

คำสำคัญ (Tags)#model#lo#innovation#msu#abc#msukm#msu-km#assurance#backup#collabolation

หมายเลขบันทึก: 66845, เขียน: 13 Dec 2006 @ 06:23 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 17:41 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 8, อ่าน: คลิก


ความเห็น (8)

 • ดีครับ
 • เป็น model ที่เรียบง่าย จะคอยติดตามผลงานครับ
เขียนเมื่อ 
 • ดูชื่อ ABC ดูเหมือนเรียบง่าย แต่มีความเชื่อมโยงและสัมพันธ์กันลึกซึ้งครับ
 • คงจะเป็นก้าวต่อไปของ MSU-KM ครับ
 • จะทำบทบาทหน้าที่ของ B เต็มที่ครับ
 • ขอบคุณเรื่องเล่า วันนี้ครับ
เขียนเมื่อ 
 • เป็นต้นแบบแนวคิด  Model MSU KM ที่ดีครับ
 • คงต้องรอรับการให้ข้อคิดเห็น และ เสนอแนะ ปรับปรุงให้สมบูรณ์ขึ้น จากส่วนต่าง ๆ ต่อไป
 • ตั้งชื่อทำให้จำได้ง่ายดีครับ

"สายน้ำไม่เคยหยุดไหลฉันใด ...สายน้ำแห่งความคิดก็ยังไหลอยู่ไม่หยุดนิ่งฉันนั้นแล"

ขอบคุณทุกกำลังใจครับ
วิชิต

เขียนเมื่อ 
 • ลองย้อนกลับไปอ่านความคิดขากลับจากไปงาน KM อีกที ชอบแนวคิดแบบ วงล้อหมุน เสริมพลังของส่วนต่าง ๆ มากกว่า สามเส้า ครับ
 • ถ้าเอา LO อยู่ตรงกลาง แล้วมี A B C D..... เป็นพลังร่วมกันขับเคลื่อน หมุนไป.....
 • เป็นความเห็นเพิ่มครับ
เขียนเมื่อ 

แนวคิดของคุณวิชิตสร้างสรรค์ดีมาก..ซึ่งถ้าจะทำให้เห็นความเชื่อมโยงของ A B C มากขึ้น  น่าจะ เป็นรูปสามเหลี่ยม แล้ววาง A B C ไว้มุมของสามเหลี่ยม ส่วนด้านทั้งสามแทนด้วยลูกศร2ทาง สำหรับ LO ไว้ตรงกลางสามเหลี่ยม  ดีมั้ยคุณวิชิต...

ตอบ praiya ผมทดลองทำดูแล้วครับ ใช้ได้ครับ เพียงแต่พอออกมาแล้ว ดูไม่ค่อยนิ่มนวลเท่าไรครับ เนื่องจากมีมุม มีเหลี่ยม ...แล้วจุดร่วม (LO) ที่อยู่ตรงกลาง ดูลอยๆ อย่างไรบอกไม่ถูกครับ อาจารย์สามารถ ดูได้จาก http://gotoknow.org/file/wichitchavaha/ABC-CommentByPriya.jpg

หรืออาจไม่ตรงตามที่อาจารย์คิดไว้ ก็ขออภัยด้วยครับ และขอขอบคุณที่กรุณาติชมครับ

วิชิต

ตอบ อ.panda แนวคิด วงล้อหมุน  อยู่ในบางส่วนของการนำเสนอวันพรุ่งนี้ครับ

ขอบคุณที่กรุณาติชมครับ
วิชิต