สบายใจทุกครั้งที่จะได้ไปเยี่ยนเยียนถามข่าวการทำงานของโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา   ทำไมจึงเป็นเช่นนั้น....

         อัสสัมชัญ ฯ  มีทีมงานที่เข้มแข็ง  และมีผู้บริหารที่ให้ความสำคัญกับงานวิชาการมาก  

        อัสสัมชัญ ฯ  ทำอะไร.......สำเร็จและเป็นแบบอย่างที่ได้

        วันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่จะเก็บเกี่ยววิธีการและความสำเร็จ (นวัตกรรม KM)  มาเผยแพร่

        เราหวังอย่างนั้นจริง ๆ  นะคะ