สกัดความรู้ตอนที่1

Rin
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
โครงการพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
โครงการพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของคณาจารย์หาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดขึ้นตั้งแต่วันที่ ๗ -๘ ธันวาคม ๒๕๔๙ ดิฉันได้เข้าร่วมฟัง วันที่ ๘ ซึ่งมี ๒ ช่วง คือช่วงแรก ๐๙.๐๐ ๑๑.๐๐ น. เป็นการบรรยายของวิทยากร (สายวิทยาศาสตร์และสายสังคมศาสตร์) ช่วงที่สอง ๑๑.๐๐-๑๖.๓๐ น.  ผู้ทำวิจัยนำข้อเสนอโครงการวิจัย และการวิพากษ์ข้อเสนอโครงการวิจัย (มี ๓ กลุ่ม ได้แก่ สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ,  สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)

         

ช่วงที่ ๑ สายวิทยาศาสตร์

วิทยากร ศ.ดร.ประดิษฐ์  เทอดทูล  รักษาการคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

หัวข้อ เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย

 

เนื้อหาบรรยาย

ข้อเสนอโครงการวิจัย คือ เอกสารที่นักวิจัยทำขึ้นเพื่อเป็นข้อตกลงระหว่างนักวิจัยกับองค์การผู้ให้การสนับสนุนงานวิจัยนั้นว่าจะทำวิจัยเรื่องอะไร ทำวิธีใด และค่าใช้จ่ายเท่าใด

หลักเกณฑ์ที่องค์กรสนับสนุนให้ความสำคัญ

๑. โครงการนี้ สด/ใหม่ไหม

๒. โครงการนี้ ถูกต้องไหม  (ถูกต้องในแง่ของวิชาการ)

๓. โครงการนี้ น่าสนใจไหม (ดึงคนให้เข้ามาในโลกของเรา)

๔. โครงการนี้ ซ้ำกับผู้อื่นไหม

สิ่งที่ต้องเขียนในการทำโครงการ

 

๑. ที่มา เป้าหมายกว้างๆ

- มีอะไรใหม่และทำไมจึงทำ

- สรุปงานที่เคยทำมาก่อน

- เรารู้อะไรแล้วบ้างเกี่ยวกับงานนี้

- งานของเราแตกต่างจากงานก่อนอย่างไร

- งานนี้เสริมความก้าวหน้าวิชาการอย่างไร

- วัตถุประสงค์ของโครงการคืออะไร (ไม่จำเป็นต้องมีหลายข้อ)

 

๒. วิธีการและผล

- ใช้ภาษาที่เฉพาะเจาะจง ให้ข้อมูลแก่ผู้อื่นที่เป็นเจ้าของทุนมากที่สุด ขณะเดียวกันก็ให้ปกปิดกับนักวิจัยที่เหมือนเราให้มากที่สุด

- หากต้องดัดแปลงวิธีการ ควรบอกว่าจะได้ผลที่ต่างจากวิธีการเดิมอย่างไร (ควรระมัดระวังในเรื่องนี้อย่างมาก)

- รูปภาพหรือตารางใดๆ ต้อง ถูกกฎหมายและ เตะตา ผู้อ่าน

- แสดงลักษณะคร่าวๆ ของผลของโครงการให้ดูด้วย

 

๓. ระยะเวลา

- สอดคล้องกับระยะเวลาของแหล่งทุนสนับสนุน

- ต้องเหมาะสมกับงบประมาณที่ขอ

- แสดง Gantt’s Chat

 

๔. งบประมาณ

- สอดคล้องกับแหล่งทุนสนับสนุน

- แสดงเป็นหมวดต่างๆอย่างชัดเจน

- แสดง ค่าดำเนินการอย่างชัดเจน

 

ชื่อโครงการ   กระชับ เฉพาะเจาะจง

 

Key Success Factor

 

สิ่งที่ควรให้ความสำคัญในการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย คือ

๑.     ชื่อโครงการ

๒.    ที่มา

๓.    วิธีการ /ผล

๔.    ระยะเวลา ๕. งบประมาณ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน QA_KMความเห็น (5)

เขียนเมื่อ 
  • ขอบคุณเรื่องเล่าครับ
  • ผมมีโอกาสเข้าร่วมงาน แต่ไม่ได้ฟังบรรยายจาก ศ.ดร.ประดิษฐ์  เทอดทูล ก็ได้ความรู้เพิ่มขึ้นครับ
  • MSU-KM Team คงจะได้ทำสรุปในการร่วมงานครั้งนี้ต่อไปครับ
  • ขอบคุณ และเป็นกำลังใจต่อไปครับ
เขียนเมื่อ 
ทำหน้าสมกับที่มหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งไปครับ (เยี่ยม) แต่อย่างไรก็ต้องมี AAR ด้วยนครับ
เขียนเมื่อ 
ทำหน้าสมกับที่มหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งไปครับ (เยี่ยม) แต่อย่างไรก็ต้องมี AAR ด้วยนครับ
เขียนเมื่อ 
  • ขอบคุณพี่กล้วยค่ะ
  • ขอบคุณพี่แจ๊คค่ะ
เขียนเมื่อ 
  • KM ไม่ทำไม่รู้
  • KM ไม่มีผิด ไม่มีถูก ที่ตายตัว
  • ทำไป เรียนรู้ไปครับ