รายงาน

  ติดต่อ

  ..  
รายงาน   บทปฏิบัติการ   Smear Technique เรื่อง   การแบ่งเซลล์แบบ Meiosis ของดอกกุ่ยช่าย (Allium odorum) และเพื่อศึกษาระยะของ Microsporogenesis   เสนอ ผศ.ดร.ดวงพร    เปรมจิต   จัดทำโดย นางสาวอัญชลี    ม่วงสุข       รหัสนิสิต  47160528 สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม   รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา Genetics in Plant Breeding
( พันธุศาสตร์ในการปรับปรุงพันธุ์พืช
) รหัสวิชา 110443 ภาคเรียนที่          1       ปีการศึกษา          2549   มหาวิทยาลัยนเรศวร

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เรื่องเล่าของมอล

หมายเลขบันทึก: 66476, เขียน: , แก้ไข, 2012-02-11 16:40:57+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #to

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)