เมื่อวานนี้ได้ทำการอัพเกรด Ubuntu Linux 6.06 (Dapper) ไปเป็น Ubuntu Linux 6.10 (Edgy) แล้วนะ เครื่องที่ได้ติดตั้งลงไปก็คือ เครื่องโน๊ตบุคเรานั่นเอง สำหรับการอัพเกรดก็ทำโดยการแก้ไขไฟล์

/etc/apt/sources.list  บรรทัดที่มีคำว่า dapper ให้เปลี่ยนเป็น edgy ทั้งหมด แล้วค่อยใช้คำสั่ง

sudo apt-get update && apt-get dist-upgrade

ก็รอให้อัพเดตระบบสักพัก ก็เสร็จเรียบร้อยนะ