ตอนนี้อาจจะถือว่า มีผู้ช่วยอันเก่งกาจนะคะ (ช่วยดิฉันสรุปให้ชาวกรมอนามัยได้เรียนรู้เยอะเลย)

เธอเป็นสิงห์ปืนไว ลงข้อมูลนี้ไปให้แล้ว ใน GotoKnow คุณเล็ก (ศุภลักษณ์ หิริวัฒนวงศ์  แห่งสถาบันบำราศนราดูร ฉายา ชุมชนคนชุดเขียว ค่ะ) ดิฉันก็เลยขอถือโอกาส link ซะเลย อ่านได้ที่นี่นะคะ 2 วันแห่งความสุข...ตอนที่ 4 : ส่งต่อ...สิ่งดี ๆ ขอบคุณคุณเล็กมากๆ ค่ะ

และสรุปปิดงาน มหกรรมการจัดการความรู้แห่งชาติ ครั้งที่ 3 ที่ ไบเทค บางนา ครั้งนี้ โดย อ.วิจารณ์ ... อาจารย์ท่านให้ความรู้เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของชาว KM ไว้มากมาย ลองฟังกันดูนะคะ

 • การจัดการความรู้ ... คนไทยมีพัฒนาการมายาวนาน ที่มีการใช้โดยไม่รู้สึกตัว มองมุมหนึ่งก็เป็นการดี แต่มองอีกมุมหนึ่งก็มีพลังน้อย เพราะว่าทำอย่างไม่เข้าใจวิธีการจัดการ ไม่เข้าใจกระบวนการ ไม่มีเป้าหมาย
 • การจัดการความรู้ในสังคมไทยปัจจุบันก็กำลังเดินทาง จากการจัดการความรู้แบบไม่มีระบบ ไม่รู้ตัว ... เข้าสู่การจัดการความรู้ที่มีระบบ มีวิธีการ รู้ตัว ... แล้วในที่สุด เราน่าจะก้าวเข้าสู่สภาพการจัดการความรู้ที่ชำนาญ จนไม่ต้องรู้ตัว อย่างไร้กระบวนท่า แต่ว่าเป็นคนระดับกับการไม่มีกระบวนท่า ... นี่คือ การเดินทางของพวกเรา
 • สิ่งที่จะเกิดขึ้นในงานมหกรรมการจัดการความรู้แห่งชาติ ... สิ่งที่จะต้องเกิดขึ้น คือ ต้องมีความต่อเนื่อง และความเปลี่ยนแปลง และมหกรรมครั้งที่ 4 จะมีในวันที่ 1-2 ธค 2550 แต่จะเป็นภาพอย่างไร หรือแตกกลายเป็นมหกรรมฯ หลายๆ ที่ หลายๆ ภาค หรือหลายๆ หน่วยงาน ก็คงจะต้องดูกันต่อไป
 • อ.ไพบูลย์ มาบอกว่า ต้องการผู้จัดการใหญ่ เป็น KM Social Development ของประเทศไทย ... เราเข้าใจว่า เราเริ่มได้คำตอบรางๆ แล้ว ก็คงจะมีข่าวดีในกลไกขับเคลื่อนการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาสังคม ที่ลงลึกมากกว่า สคส.
 • ในการดำเนินการจัดการความรู้ ... มีเป้าหมายใหญ่อันหนึ่ง คือ การเปลี่ยนวัฒนธรรมขององค์กร ... เปลี่ยนจากแนวความรู้เป็นการสร้างขึ้นใหม่ เป็นวงจรไม่รู้จบ ไม่ทำคนเดียว ทำเป็นกลุ่ม ใช้พลังกลุ่มให้เกิดเป็นนิสัย ให้เป็นเรื่องธรรมดา
 • กระบวนการ KM จะเป็น KM จริงก็ต่อเมื่อทุกอย่างปริวัติ ใช้ความคิดเหมือนไม่คิด
 • การเปลี่ยนวัฒนธรรม ในองค์กรที่ทำ KM ถึงขั้น คนเราจะพูดคำว่าตัวเราน้อย จะพูดคำว่า พวกเราเยอะ มีความเป็นกลุ่ม เป็นทีม
 • คนจะเปลี่ยนจากการยึดมั่นทำหน้าที่ด้านใดด้านหนึ่งเท่านั้น เป็น Multi function เข้าใจการทำงานของตัว การทำงานของเพื่อน ... เงื่อนไขนั้นคือ KM เพราะว่า ต้องทำทุกอย่าง ก็ต้องทำร่วมกับเพื่อน
  กลายเป็นการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน โดยอัตโนมัติ กว่าจะเป็นอย่างนี้ได้ ต้องมีการเปลี่ยนใจคน เพื่อปรับใจตน ปรับวัฒนธรรม ได้เห็นคุณค่า ความสามารถของคนที่บางทีเราก็ไม่คิดว่าเขามีความสามารถ
 • KM เป็นการเรียนจากภายนอก นอกจากวิชาที่เคยเรียนมา นอกจากวิธีการที่คุ้นเคย
 • KM เป็นการเรียนจากภายใน ... ฝึกพูดจากใจ ฟังด้วยใจ Deep listening … Analog ... ผมเชื่อว่า คนมีจริต ไม่มีวิธีการตายตัว
 • อีกสิ่งที่ได้เห็น คือ ... ในกระบวนการ KM นั้น เราต้องมีความละเอียด ประณีต เป็นเครื่องมือทำ KM เมื่อเราทำ KM แล้วเห็นผล เราจะละเอียดประณีตขึ้น เป็นทั้งเครื่องมือ และผลลัพธ์ ... ถึงใจที่ประณีต ที่จะรู้สึกไปถึงใจของคนอื่น ลึกไปถึงจิตใจ คุณค่าที่เขาสามารถคิดสิ่งนั้นขึ้นมาได้ เหล่านี้เป็นพื้นฐานที่ทำให้เกิด ปัญญาญาณ
 • การมีจิตละเอียด สามารถปฏิบัติได้ผ่านการทำงาน และผมเชื่อว่า การทำ KM นั้น ทำให้มีสติระลึกอยู่เสมอ อยู่กับตัวได้
 • เพราะฉะนั้น สิ่งที่จะเห็นว่า เรื่องของ KM เราจะเข้าใจได้ดีก็ต่อเมื่อเราปฏิบัติ แล้วก็คนที่จะมาแลกเปลี่ยนกันก็ได้ แต่จะไม่ลึก จะมันส์ที่สุด ก็ในกลุ่มที่ปฏิบัติด้วยกัน