การประชุมประจำสัปดาห์ ที่ผมได้ใช้เป็นเครื่องมือในการสะท้อนความคิดเห็นจากทีมงาน เป็นการสร้างความเข้าใจมุ่งสู่ทิศทางในการทำงานอย่างมีแผนที่ทุกคนร่วมรับรู้ว่าองค์การของเรากำลังขับเคลื่อนภาระงานที่อยู่ข้างหน้าเพื่อสร้างความตระหนักและประสานการใช้ทรัพยากรร่วมกันเพื่อให้การบริการลูกค้าภายในเป็นไปด้วยความราบรื่น และใช้เป็นโอกาสในการติดตามความก้าวหน้าในการทำงานในแต่กลุ่มงานด้วย โดยใช้ซอฟแวร์ โปรแกรม Mindmapper และ โปรแกรมMS Project ช่วยอำนวยความสดวกในการนำเสนอข้อมูล และสรุปเป็นแนวทางสู่การปฏิบัติ ประชุมประจำสัปดาห์จึงจะนำไปสู่การพัฒนาไปอย่างไม่หยุดยั้งภายใต้ Dream Team ของเรา ชาวกศน.ฉะเชิงเทรา