เอาหนังสือมาแนะนำครับ

356 ways to change the world

How to make a difference-one day at a time

เขียนโดย Michael Norton ครับ

เป็นหนังสือที่เขียนขึ้นเพื่อตอบคำถามที่ว่า คนธรรมดาอย่างเราๆ สามารถทำอะไรเพื่อให้โลกนี้น่าอยู่ยิ่งขึ้นได้?

คำตอบคือ ใช้ชีวิตอย่างเบียดเบียนทรัพยากรธรรมชาติแต่น้อย มองเห็น เข้าใจและพยายามจะ "ทำอะไรสักอย่าง" เพื่อผู้อื่น เริ่มจากคนรอบๆตัว ไปจนถึงผู้ทุกข์ยากที่อยู่ห่างไกลกันคนละมุมโลก เริ่มทีละเล็กละน้อย รวมตัวเป็นเครือข่าย ใช้ประโยชน์จากอินเทอร์เนต

นำเสนอเป็นรูปแบบปฏิทินครับ คือ หนึ่งวัน หนึ่งไอเดีย

วันนี้เราจะทำอะไรเพื่อเปลี่ยนโลกดี

ลองยกตัวอย่างดูนะครับ

วันที่ 23 มีนาคม 'face up to Global Warming' ทำยังไงเพื่อช่วยลดภาวะโลกร้อน 

วันที่ 10 พฤษภาคม หนังสือแนะนำวิธีให้คุณเป็น a virtual volunteer

วันที่ 25 กันยาฯ หนังสือแนะนำให้เป็นวันที่สร้างนิสัย make someone smile

ฯลฯ

ผู้เขียนมุ่งเป้าไปที่คนอ่านที่เป็นคนชั้นกลางที่รับรู้ข่าวสารผ่านคอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเทอร์เนต มุ่งหวังพลังที่ค่อยสร้างทีละเล็กละน้อยรวมตัวกันเป็นเครือข่าย

แม้บางคำแนะนำอาจไม่เข้ากับวิถีชีวิตคนไทยนัก

แต่ก็เป็นความพยายามที่จะทำให้โลกนี้ดีขึ้น

ลองเข้าไปดูที่ www.365act.com ครับ

บ้านเราน่าจะมีกระบวนการเคลื่อนไหวเพื่อเสนอและผลักดันไอเดียเพื่อทำให้โลกดีขึ้นเหล่านี้ โดยระดมความคิดจากคนไทยให้เหมาะสมกับวิถีชีวิตไทยบ้างนะครับ

อยากเสนอให้ G2K เคลื่อนไหวเรื่องนี้ครับ ทำหน้าที่เป็นตัวกลางประสาน ระดมพลังและจัดการ "ความรู้" ที่เอาไปใช้เปลี่ยนโลกได้ครับ

จะพยายามทยอยเสนอรายละเอียดของหนังสือเล่มนี้ลงเป็นระยะ นะครับ