11 ธ.ค. 2549

วันนี้หยุดชดเชยวันรัฐธรรมนูญค่ะ (หยุดอีกแล้ววว เทศกาลวันหยุด เหอๆ)

เช้าเก็บแก้วมังกรขาย บ่ายไปเขียนลายเครื่องเคลือบเบญจรงค์ ^๐^ มีความสุขมากๆ