ผู้เขียนพบผู้ใหญ่ใจดีสองท่านผู้เข้าร่วมงานมหกรรมการจัดการความรู้แห่งชาติที่หลายคน สับสน มีบางคนทักท่านหนึ่งเพราะคิดว่าอีกท่านหนึ่ง ขนาดให้หลายคนที่มาด้วยไหว้เลย(ผู้ใหญ่ใจดีท่านหนึ่งเล่าให้ฟัง) ท่านหนึ่งเป็นคุณเอื้อ อยู่มหาวิทยาลัยขอนแก่น ท่านชอบอ่านบันทึกของทุกท่าน ใครพูดเรื่องอะไรท่านทราบหมด แต่ท่านไม่ได้เขียนบันทึก(เสียดายจัง) ท่านใจดีต่อผู้เขียนมากท่านเคยเป็นคณบดีคณะสัตว์แพทย์ อีกท่านหนึ่งอยู่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ท่านเป็นผู้ใหญ่ใจดีที่หลายท่านคิดว่าท่านเป็นผู้หญิง ร่างเล็กๆชื่อไพเราะ ท่านเชี่ยวชาญสาขาชีวะวิทยา  ลองมาทายนะว่าสองท่านนี้ชื่ออะไร ต่อไปเราจะได้ไม่สับสนครับ   <table border="0" style="width: 320px; height: 399px; background-color: #ff99ff; border-width: 0px; border-color: #ffccff"><tbody><tr><td> </td></tr><tr><td> 1…………………………………………</td></tr></tbody></table>   <table border="0" style="width: 320px; height: 399px; background-color: #ff99ff; border-width: 0px; border-color: #ffccff"><tbody><tr><td> </td></tr><tr><td> 2. ……………………………………….</td></tr></tbody></table>   <p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify" class="MsoNormal" align="justify">    ขอบคุณมากครับ ที่ทายมาว่าสองท่านนี้เป็นใคร ผู้เขียนพบทั้งสองท่านที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น</p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify" class="MsoNormal" align="justify"></p><div style="text-align: center">King</div>