คุณบอน   หรือ  นายอาษา  อาษาไชย   ผู้ที่เป็นขุมพลังของครูอ้อยในการเขียนบันทึกทุกวันนี้   เธอทำให้บันทึกของครูอ้อยมีความหมาย  มีสีสัน  และเป็นประโยชน์ต่อทั้งตัวครูอ้อยเอง  และเพื่อนๆสมาชิก

สิ่งที่คุณบอนได้ช่วยเหลือแนะนำ  ครูอ้อยคือ  เรื่องสถิติ  คุณบอนได้สมัครให้และนำ code ,ให้ครูอ้อยลงในบล็อกด้วยตนเอง

ทำให้ครูอ้อยได้เรียนรู้  และคลิกดูการเข้าชมบล็อกทุกบล็อกอย่างมีความหมาย

ที่มีความหมายคือ  เป็นส่วนหนึ่งของการนำเสนองานวิจัยตามความสนใจที่ครูอ้อยกำลังศึกษาอยู่

การกระทำของคุณบอนครั้งนี้  หรือว่าครั้งไหนๆที่ผ่านมาและในอนาคต  มีส่วนทำให้ครูอ้อยถึงเส้นชัยในหลายๆเรื่อง

ไม่ว่า....จะเป็นพลังผลักดันให้ครูอ้อยมีจำนวนบันทึกเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

ไม่ว่า.....จะเป็นแรงผลักดันให้ครูอ้อยได้รับ  รางวัลสุดคะนึง เดือนตุลาคม 2549 นี้

ไม่ว่า.....จะเป็นแรงพลังในการศึกษาต่อของครูอ้อย

ถึงแม้ว่า  ครูอ้อยจะมีอาชีพเป็นครู  ในชีวิตจริงมีคนนับหน้าถือตามากมาย  เมื่อเข้ามาใน Gotoknow แห่งนี้  ครูอ้อยได้วางทุกอย่างไว้  และเข้ามาด้วยใจบริสุทธิ์  อยากเขียน  อยากเรียน  อยากรู้จัก  อยากมีเพื่อน

เพื่อนที่.....ครูอ้อยมักจะถวิลหาอยู่เสมอ  ไม่ว่าบันทึกใดๆครูอ้อยจะกล่าวถึงมิตรภาพ

คุณบอน..เธอเป็นคนหนึ่งที่เป็นมิตรภาพ..ของครูอ้อยอย่างเหนียวแน่น

กราฟความสุขของครูอ้อยนี้ เธอทำด้วยใจ  ไม่มีใครสั่ง  และครูอ้อยก็ขอรับและเก็บรักษาด้วยใจ และจะพัฒนาต่อไป  ให้สมกับที่คุณบอน  หรือ  มิตรรักแห่งนี้ต้องการ