ข้อเสนอโครงการวิจัย : ระดับ ปริญญาเอก

samniang
ปัจจุบันชุมชนมีองค์ความรู้อะไรที่นำไปสู่การพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน


กรณีศึกษา  เรื่องการจัดระบบความรู้ของชุมชนเพื่อการพึ่งตนเอง

สภาพปัญหา
        ขาดองค์ความรู้ว่า ในปัจจุบันชุมชนมีองค์ความรู้อะไรที่นำไปสู่การพึ่งพาตนเองได้ อย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์ของการศึกษา
         1.เพื่อจัดระบบองค์ความรู้ของชาวบ้านเพื่อการพึ่งพาตนเองที่ต้องพึ่งพาภายนอกน้อยที่สุด
         2.เพื่อให้ทราบระบบการจัดการเรียนรู้ของแต่ละชุมชนมีความเหมือน ต่างกันอย่างไร มีการแพร่กระจายความรู้อย่างไร เพื่อนำไปสู่การพึ่งพาตนเอง

กระบวนการในการวิจัย
      1. ทำ Pilot study สังเกตการณ์กิจกรรมที่เกี่ยวกับเรื่องที่ศึกษา เพื่อ ให้ได้ข้อมูลในภาพกว้าง
      2. ทบทวนวรรณกรรมขั้นที่ 1  เพื่อให้เข้าใจวิธีการวิจัย และความรู้เกี่ยวกับเรื่องที่ศึกษา
      3. เก็บข้อมูล โดยการสัมภาษณ์ และการสังเกต
      4. วิเคราะห์ข้อมูล โดยการวิเคราะห์เนื้อหา ความเหมือนความต่าง
      5. การทดลอง ทำการทดลอง โดยการดำเนินการใช้จริง
      6. ทบทวนวรรณกรรมขั้นที่  2  เพื่อช่วยในการวิเคราะห์ อธิบายผล เปรียบเทียบกับวรรณกรรม
      7. ผลลัพธ์ โมเดล ของการจัดการความรู้ของชุมชนในเรื่องต่างๆ

วิธีการศึกษา
     1. เก็บข้อมูล
        1.1 ค้นหาความรู้ที่มีอยู่เดิมของการพึ่งตนเองของแต่ละชุมชน
        1.2 ค้นหากระบวนการจัดการความรู้ของแต่ละชุมชน
        1.3 ค้นหารูปแบบกระบวนการเผยแพร่ การประยุกต์ใช้ และการ ประยุกต์ใช้ความรู้จากภายนอก

      2. วิเคราะห์ข้อมูล
         2.1 เปรียบเทียบวิธีการก่อให้เกิดความรู้ การจัดระบบความรู้ การแพร่กระจายความรู้ และการอนุรักษ์ความรู้ไว้ของแต่ละชุมชนเป็นอย่างไรมีความเหมือนความต่างอย่างไร ทำไม  
         2.2 เปรียบเทียบกับเอกสารตำรา ว่าวิธีการจัดการความรู้แบบใดเหมาะ หรือไม่เหมาะต่อแต่ละชุมชน  ทำไม
         2.3 นำวิธีการที่เกี่ยวกับการการจัดการความรู้ที่เหมาะสม ว่าวิธีใดน่าจะดีต่อแต่ละคน และต่อชุมชน ถ้านำมาดำเนินการจริง เกิดผลอย่างไร ทำไม หาเหตุผลประกอบโดยเปรียบเทียบกับตำรา

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การจัดการความรู้เพื่อการพัฒนาชุมชน

คำสำคัญ (Tags)#การจัดการความรู้#การพึ่งตนเอง#ปริญญาเอก#พัฒนบูรณาการศาสตร์#มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

หมายเลขบันทึก: 66420, เขียน: 10 Dec 2006 @ 22:57 (), แก้ไข: 14 Apr 2012 @ 13:16 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 7, อ่าน: คลิก


ความเห็น (7)

ยังเป็นโครงสร้างเบื้องต้นที่ยังต้องเฉพาะเจาะจงมากขึ้นอีกครับ จึงจะทำงานได้
เขียนเมื่อ 
  ขอบคุณค่ะ
เขียนเมื่อ 
  • แวะมาทักทายครับพี่
  • ดีจังเลยครับ
  • จะรออ่านอีกครับ
เขียนเมื่อ 
     ขอบคุณนะคะที่แวะมาทักทาย คุณลิขิตมือใหม่กำลังหัดขับค่ะ
IP: xxx.183.172.173
เขียนเมื่อ 

   งานวิจัยที่มองเป้าหมายได้ชัด แล้วตั้งต้นเดินไปให้ตรงเป้าหมาย  สาระระหว่างทางเก็บเกี่ยวไปให้ได้มาก ถึงปลายทางนั่งลง  เทกระจาดที่เก็บมาทั้งหมด เลือกเป็นกองๆ แยกแยะตามกลุ่มสารระ

กลุ่มนโยบาย จะประยุกต์ตรงไหนอย่างไร

นวัตกรรมที่เกิดระหว่างวิชาการกับวิชาเกิน

กระบวนการพัฒนาที่ผ่านการแผนชุมชน แผนจังหวัด

จุดอ่อน จะจัดการอย่างไร

จุดแข็ง จะบริหารอย่างไร

จุดเสี่ยง แก้ไขได้ หรือไม่ได้อย่างไร

ข้อเสนอแนะ รายกิจกรรมระยะระหว่างการดำเนินงาน

เส้นทางเดินของKM.

เส้นทางเดินของวิชาการ

เส้นทางเดินของสำนึกใหม่ชุมชน

เส้นทางเดินของระบบราชการ

เส้นทางเดินของภาคสังคม/ธุรกิจ

จะรวมเส้นในมิติอะไร

การพึ่งตนเอง และพึ่งกันเอง เป็นเป้าระยะกลาง

การเอาวิชาการเข้าไปในวิชาชีพอย่างเหมาะสม

จะทำให้ได้คำตอบ  ของการสร้างมืออาชีพ

ถ้าเกิดมืออาชีพได้ อาชีพที่มีมือหลายๆมือมาช่วยกันประคองจะช่วยอธิบายความเข้มแข็งของภาคชุมชนได้ 

 

 

IP: xxx.113.57.40
เขียนเมื่อ 

      ขอบคุณที่มอบเส้นทางเดินให้  และแนวคิดดีดีสำหรับบล็อกนี้ ทุกสิ่งที่เสนอแนะเป็นประโยชน์สูงสุดสำหรับวิทยานิพนธ์เล่มนี้จริง ๆ ค่ะ  

            

สำเนียง ประยุทธเต
IP: xxx.113.57.40
เขียนเมื่อ 
      ขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะดีดี ที่จะทำให้งานวิทยานิพนธ์ของดิฉันมีชีวิตเพิ่มขึ้น และทำให้มองเห็นทางเดินที่ชัดเจนขึ้น หวังลึก ลึก ไว้ว่าคงจะได้รับคำแนะนำดีดีเช่นนี้อีกนะคะ