งานเสวนาวิชาการศาสตร์กัญชา "กัญชาสู่งานวิจัยเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์” จ.เพชรบูรณ์

งานเสวนาวิชาการศาสตร์กัญชา "กัญชาสู่งานวิจัยเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์” จ.เพชรบูรณ์

เก็บตกจากเนชั่น Nation TV ช่อง 22 ได้มาทำสกู๊ปข่าวเพื่อประชาสัมพันธ์งานเสวนาวิชาการศาสตร์กัญชา 

"กัญชาสู่งานวิจัยเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์” จ.เพชรบูรณ์ 

ที่จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 25 พ.ค. 2562 ณ หอประชุมประกายเพชร กิจกรรมในงานพบกับ 

  1. เสวนาวิชาการศาสตร์กัญชา 
  2. การอบรมหลักสูตรกัญชาสู่งานวิจัยเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ พร้อมรับใบประกาศ 
  3. การลงทะเบียนผู้ป่วยที่มีความประสงค์จะบำบัดกับมูลนิธิข้าวขวัญ   จัดโดย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ สภากัญชาแห่งประเทศไทย สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 9 กระทรวงงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (สพม.) และสถาบันภูพาน

เก็บตกจากเนชั่น : เพชรบูรณ์ ต้นแบบศาสตร์กัญชา

https://www.youtube.com/watch?v=Z1QTymwaViE&feature=youtu.be

เก็บตกจากเนชั่น Nation TV ช่อง 22
โดย รุจ ภาสพล โตหอมบุตร

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อรับใช้สังคมความเห็น (0)