เชิญชมเสวนาสด "ดาวเรืองเป็นสมุนไพรด้วยหรือ" รายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน พุธที่ 15 พ.ค.2562 เวลา 19.00-20.00 น

ดาวเรืองเป็นสมุนไพรด้วยหรือ” เสวนาสด รายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน

 พุธที่ 15 พฤษภาคม 2562 เวลา 19.00-20.00 น

(ออกอากาศซ้ำวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2562 เวลา 9.30-10.30 น)

ผู้ร่วมเสวนา

ดร.ประคองศิริ บุญคง ที่ปรึกษากองพัฒนายาไทยและสมุนไพร

คุณเฉลิมชัย  ชิตกร CEO (ประธาน)

บริษัท ทองเฉลิมโกลด์ จำกัด (เมล็ดพันธ์ดาวเรือง)

บริษัท ไทยบลอสซัมโกลด์ จำกัด (กาแฟดาวเรือง)

ดำเนินรายการโดย

หม่อมหลวงชาญโชติ ชมพูนุท และ นายแพทย์ สุรพงศ์ อำพันวงษ์

ทางสถานีโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ  (WBTV) วัดยานนาวา    สามารถรับชมได้ทางทีวีผ่านจานดาวเทียม ตามช่องต่างๆดังนี้

  • ทางกล่องดาวเทียมค่าย GMM ช่อง 175
  • ทางกล่องดาวเทียมค่าย PSI ช่อง 239
  • ทางกล่องดาวเทียมค่าย CTH  ช่อง 870
  • ทางกล่องดาวเทียมค่าย  Infosat ;Thaisat; Indeasat ; Leotech ช่อง 189

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เปลี่ยน เป็น เปลี่ยนความเห็น (0)