วันที่ 8 ธันวาคม

วันนี้ช่วงเช้าแปลงเทปbetaเป็นdvdค่ะ เพื่อที่จะนำไปทำสำเนาอีก 200 แผ่น ส่งตามสถานีต่างๆ  และแปลงdvd เป็นเทป beta จำนวน3 ม้วน 

ช่วงบ่ายจัดเก็บตู้เอกสารค่ะ เอกสารส่วนใหญ่เป็นคู่มือการใช้งานโปรแกรมตัดต่อต่างๆ