การสอนภาษาอังกฤษด้วยการประกวดการแสดงละครสั้น กำหนดการดังต่อไปนี้ ทำให้นักเรียนสนุกในการเรียนภาษาอังกฤษมาก

  • แบ่งกลุ่มนักเรียนเป็นกลุ่ม ละ 5-10คน
  • มอบตัวอย่างบทละครสั้นๆ(นิทานอีสป ที่มีขายอยู่แล้วก็ดี)
  • ช่วยนักเรียนเขียนบทไปพร้อมๆกัน ทีละประโยค ตรงนี้เองหัวใจแห่งความอยากรู้ของนักเรียนจึงจะเปิด ตรงนี้สำคัญมาก เพราะครูเรามักจะสอนแต่ตามหนังสือกัน นักเรียนก็เครียด ครูเองก็เครียด (ตัวเองก็ด้วย)
  • นักเรียนจะสามารถแยกแยะและมองเห็นหลักการใช้ภาษาอังกฤษในแต่ละแบบนั้นใช้ได้จริงได้อย่างไรบ้าง
  • ให้นักเรียนส่งตัวแทนกลุ่มจับฉลากกำหนดวันเวลาที่จะต้องแสดงล่วงหน้า นักเรียนจะเริ่มเรียนรู้การพูดจากการท่องบทละคร
  • ใช้เวลา เพียง 5 นาที ในแต่ละคาบเรียนให้เป็นเวที ที่ได้โชว์ อ็อฟ ในการพูดภาษาอังกฤษ
  • บันทึกเป็น ไฟล์ ภาพยนตร์ ไว้ รีเพลย์ ให้นักเรียนดูซ้ำ
  • แค่นี้ภาษาอังกฤษก็เป็นวิชาที่ นักเรียนรอคอยที่จะเรียนด้วยใจเต้น ตึ๊กๆ
  • สอนจนแก่เพิ่งจะเรียนรู้ครับ