ผมอ่านบันทึกของคุณธุวนันท์  พานิชโยทัย (ลิงค์) ที่ได้เล่าในรายละเอียดที่ท่าน รมว.ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  ได้มาเล่าแนวทางในการนำการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาสังคมไทยฯ  ซึ่งก็ได้สรุปรายละเอียดได้ครบถ้วนเลยเกิดแรงบันดาลใจให้เขียนบันทึกนี้ เพื่อร่วมนำเสนอรายละเอียดในอีกรูปแบบหนึ่งในรูปแบบของแผนผังความคิด

          ในขณะที่ผมนั่งฟังท่าน รมต.ไพบูลย์ ร่วมกับครูนงเมืองคอน  พี่ชาญวิทย์นครศรีอยู่นั้น  (ผมได้อัดเสียงไว้ด้วย)  ด้วยความเคยชินฟังอะไรก็ชอบที่จะบันทึก (ทั้งๆ ที่ตั้งใจว่าจะฟังอย่างลึก)  แต่ก็อดไม่ได้ครับ เลยหยิบโน๊ตบุค (สมุดกับปากกาครับ..55) ขึ้นมาจดบันทึก เขียนตามที่ตนถนัดคือจดแบบเรียงเนื้อหาตามการเล่า (จะอยู่ส่วนบนของภาพ) 

          หันไปมองพี่ชาญวิทย์ เห็นจดบันทึกเหมือนกันโดยจับประเด็น เลยนึกขึ้นได้ว่าน่าจะลองบันทึกโดยใช้แผนที่ความคิดกับเขาดูบ้าง เพราะเครื่องมือนี้ผมไม่ค่อยได้ใช้ และไม่ค่อยถนัดด้วย   เลยลองบันเรื่องเนื้อหาเท่าที่จะจับประเด็นได้  และถือโอกาสนำมา ลปรร. เพิ่มเติมในบันทึกนี้ครับ   การอ่านก็วนตามเข็มนาฬิกานะครับ (เชิญคลิกดูได้ครับ)

                                   49120804.jpg

              http://gotoknow.org/file/yutkpp/49120804.jpg

          เป็นการฝึกบันทึกนะครับเพราะไม่ค่อยถนัดเครื่องมือชิ้นนี้ หากอ่านยากหรือบันทึกได้ไม่ชัดเจนก็ต้องขออภัยด้วย

บันทึกมาเพื่อการ ลปรร.ครับ

วีรยุทธ  สมป่าสัก