โปรดอย่าคิดมากนะครับนี่เป็นเทคนิคการเล่าเรื่องของคุณหมอท่านหนึ่งในช่วงบ่ายของวันที่ 2 ธันวาคม ในห้องชุมชนคุณอำนวย หลังจากที่แลกเปลี่ยนประสบการณ์กันในห้อง วิทยากรได้ส่งไมโครโฟนไปที่ท่านหนึ่ง ดูรูปนะครับ     <table border="0" style="width: 431px; height: 386px; background-color: #66ffff; border-width: 0px; border-color: #ff99ff"><tbody>

 

  ทันตแพทย์หญิง ประไพ ชุณหคล้าย สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี(โรงพยาบาลเด็ก)

</tbody></table></span>    <p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 36pt; text-align: justify" class="MsoNormal" align="justify">ท่านบอกว่า ท่านเป็นคุณหมอฟันเด็ก ทุกคนในห้องประชุม ฮากันมาก ใครจะคิดว่าจะมาเจอมุขนี้ คุณหมออยู่สถาบันสุขภาพจิตเด็ก ท่านเป็นทันตแพทย์โอโล่ง..อกไปทีท่านเล่าว่า</p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 36pt; text-align: justify" class="MsoNormal" align="justify"></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 36pt; text-align: justify" class="MsoNormal" align="justify"> พยายามชวนผู้ปกครองเด็กมาเขียนบันทึกหรือเล่าพฤติกรรมเด็กแต่ผู้ปกครองไม่ค่อยมา เลยใช้เทคนิคว่าเมื่อชวนมาแล้วจะเลี้ยงอาหาร ขนม เครื่องดื่ม ทำสักครั้ง สองครั้งปรากฏว่า หลังจากนั้นพอยังไม่ถึงวันนัดหมายเลย ผู้ปกครองเด็กอยากมาที่สถาบันแล้ว เพราะมีเรื่องอยากเล่าอยากเขียนบันทึกเหลือเกิน นี้เป็นเทคนิคที่คุณหมอเชิญชวนผู้ปกครองเด็กมาร่วมกิจกรรมที่สถาบัน </p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 36pt; text-align: justify" class="MsoNormal" align="justify">ใครจะเอาไปใช้ท่านไม่สงวนลิขสิทธิ์นะครับ  คุณหมอท่านนี้ไม่ได้เป็นคุณหมอฟันเด็กอย่างเดียว จะฟันปากกาผู้เขียนด้วย(เพื่อนคุณหมอบอก) ดูหลักฐานนะครับ มีปากกาผู้เขียนอยู่ในมือ  ยืมไปแล้วท่านไม่ยอมคืน</p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 36pt; text-align: justify" class="MsoNormal" align="justify"></p>  <table border="0" style="width: 325px; height: 346px; background-color: #66ffff; border-width: 0px; border-color: #ff99ff"><tbody>

     

</tbody></table></span>    <p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 36pt; text-align: justify" class="MsoNormal" align="justify">ผู้เขียนและทุกท่านที่ร่วมกิจกรรมในชุมชนคุณอำนวย ชอบการนำเสนอของท่านมาก เรามีคุณหมอที่อารมณ์ดีอย่างนี้เสมอๆ ผมพบว่าท่านคุณหมอสมบูรณ์ที่ ขอนแก่นก็อารมณ์ดี  ใครเคยพบคุณหมอหรืออาชีพอื่นๆอารมณ์ดีแบบนี้เล่าให้ฟังบ้างนะครับ….</p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 36pt; text-align: justify" class="MsoNormal" align="justify"><div style="text-align: center">Belly Dancer</div></p>