โอกาสร่วมทุนกับต่างชาติ

เนื่องจากธุรกิจประเภทโรงเรียนกวดวิชา โอกาสที่จะร่วมทุนกับต่างชาติเป็นไปได้ไม่มากนัก เนื่องจากการสอนกวดวิชาเพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัย หรือเพื่อเติมความรู้นอกเหนือจากในห้องเรียนปกติ  แต่ก็ใช่ว่าจะไม่มีโอกาสซะทีเดียวเนื่องจากอาจมีการร่วมลงทุนเพื่อเป็นหุ้นส่วน ซึ่งจะถือหุ้นได้ไม่เกิน 25%