2 วันแห่งความสุข...ตอนที่ 4 : ส่งต่อ...สิ่งดี ๆ


อยากเห็นสายสัมพันธ์ระหว่งข้าราชการและชาวบ้านมากขึ้น เห็นภาพความร่วมมือระหว่างเครื่อข่ายกระทรวงต่าง ๆ เช่นกระทรวงเกษตรฯ จับมือกระทรวงสาธารณสุขอย่างเข้มแข็งเพื่อขับเคลื่อนความรู้ไปด้วยกัน” “KM Model ที่ดีที่สุด คือ KM ที่ตรงกับบริบทของตนเอง ตอบ KV ของตนเองได้”

บ่ายสามโมงของวันที่ 2 ธ.ค. 49 ซึ่งใกล้จะปิดงานแล้วมีเวทีเสวนา ส่งต่อสิ่งดี ๆ สำหรับปีหน้า โดยมีอ.ประพนธ์ ผาสุขยืดเป็นผู้ดำเนินรายการ และมีคุณเดชา ศิริภัทร มูลนิธิข้าวขวัญ ตัวแทนชุมชน ครูนง เมืองคอน ตัวแทนภาคการศึกษา  พท.ญ.วรรณทิมา เหรียญราชา จาก รพ.ค่ายจิรประวัติ แทนวิทยากรประจำบูธ น้องอ้อ วรรณา เลิศวิจิตรจรัส ในฐานะตัวแทนภาคราชการ และคุณธวัช หมัดเต๊ะ ตัวแทนชอบภาคเอกชน ร่วมเวทีด้วย ร่วมเสวนาด้วย

บนเวทีเสวนา "ส่งต่อสิ่งดี ๆ สำหรับปีหน้า

  <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">โดยยกแรกเริ่มที่การให้ตัวแทนกล่าวสรุปสิ่งที่ได้จาก 2 วัน แห่งความสุข </p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p><p> คุณเดชา เล่าอย่างได้อรรถรสว่าชาวบ้านมาประชุมได้น้อย ในห้องย่อยต่างๆ นั้น บางห้องคนแน่น บางห้องคนน้อย ทำอย่างไรจึงจะให้แต่ละห้องมีคนพอๆ กัน อาจารย์ประพนธ์จึงสรุปว่าชาวบ้านคงจะชอบโต๊ะจีนมากกว่าบุฟเฟต์</p><p></p><p>ครูนง ตัวแทนภาคการศึกษา เล่าเบื้องหลังการดำเนินการภายในก่อนที่จะมาร่วม NKM III ได้ ว่าทำอย่างไรจนจังหวัดและ กศน.ใหญ่เข้ามาร่วมด้วย  คำพูดโดนใจ…</p><p>".....เห็นความยิ่งใหญ่ และลึกซึ้งเหมือนมาตลาดนัดที่มีความคึกคัก"</p><p>"...ภาคการศึกษาทำงานแบบลับ ๆ (ยังกับสายลับ)คุยกัน เตรียมงานกันอย่างลับ ๆ แต่บ่อย ๆ จึงเกิดเป็นผลงานให้ทุกคนได้เห็น"</p><p>อ.ประพนธ์ได้ตอบประเด็นของครูนงว่า</p><p>”–-เป็นเวทีทดสอบความโลภของตนเอง ถ้าฟังนิด ๆ หน่อย จะไม่ได้อะไรเลย ไม่ลึกซึ้งกับเนื้อหา–-“ ดิฉันว่าเหมือนกับชิมอาหารทีละนิดแต่ไม่อิ่ม</p><p>”…..การแลกเปลี่ยนมีจำนวนห้องมากเกินไป ทำให้ไม่ใช่ KM อย่างพอเพียง…”</p><p>พท.ญ.วรรณทิมา เหรียญราชา มุมมองวิทยากรประจำบูธ มีคำพูดประทับใจหลายต่อหลายประโยค … </p><p>“….แปลกใจว่าผู้ที่เดินชมบูธ จะตั้งคำถามเดียวกันซ้ำ ๆ ว่า</p><p>ทำอย่างไรกระบวนการ KM จึงจะเกิดในหน่วยงาน</p><p>จะเริ่มต้น จุด start อยู่ที่ตรงไหน เริ่มต้นไม่ถูก</p><p>ทำอย่างไร KM จะเนียนอยู่ในเนื้องาน</p><p>สถานที่กว้างขวางมากกก…..ทำให้รู้สึกเหมือนคนชมบูธน้อย</p><p>เอกสารที่บูธต่าง ๆ เตรียมมาไม่เพียงพอ</p><p>งานอบอวลไปด้วยสัมพันธภาพ ได้เพื่อน ได้กัลยาณมิตร</p><p align="right">คำพูด ประโยค วาทะโดนใจ.....</p><p align="right">ความรู้สึกคนที่มาดูบูธได้ทั้งภาพ ทั้งรส และสัมผัส</p><p align="right">ยิ่งถ่ายทอด ยิ่งได้ความรู้สะท้อนกลับ</p><p align="right">คนที่เป็นคนทำ จะพูดออกมาจากใจ</p><p align="right">ฉันมี ฉันเป็น ฉันสามารถ</p><p></p><p>อาจารย์ประพนธ์เห็นด้วยเรื่องการได้เพื่อน บางคนรู้จักกันในบล็อก เพิ่งมาเจอหน้าค่าตากันก็ในคราวนี้ ปีหน้าคงต้องคิดเรื่องสถานที่อีกที </p><p>ถัดมาคือน้องอ้อ ณ สคส. จากมุมมองภาคราชการ</p><p>2 ปีที่ผ่านมา จะมีผู้ที่มาวงราชการยอะมากและส่วนใหญ่ก็จะสนใจในส่วนที่ตรงหรือเกี่ยวข้องกับวงราชการ แต่ในครั้งนี้ ภาคราชการเลือกที่จะเข้าฟังและสนใจในสิ่งที่ตรงกับ จริต ของตน ดังนั้นจะเห็นข้าราชการเข้าฟังห้องภาคสังคมและภาคเอกชน ทำให้มองเห็นการเรียนรู้ในบริบทที่แตกต่าง</p><p>ห้องที่มีการฝึกปฏิบัติ ทั้งคุณอำนวย การจัดทำแผน KM การสื่อสาร ได้รับความสนใจมาก ซึ่งสื่อให้เห็นการตอกย้ำว่า KM ไม่ทำไม่รู้ เกิดวัฒนธรรมการติดหนึบ</p><p>ห้องที่มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การสื่อสาร I-message และ U-message อย่างสร้างสรรค์ “</p><p>”….เห็นการช่วยเหลือ ความสัมพันธ์ที่ก่อเกิดระหว่างกรมส่งเสริมการเกษตรและกรมอนามัย ไม่รู้ว่ามีการปิ๊งปั๊งในงานระหว่าง หนุ่มเกษตรและสาวอนามัย หรือเปล่า ?" </p><p></p><p>คุณธวัชมาเป็นตัวแทนภาคเอกชน ที่มาร่วมงานเพียง 3 หน่วยงาน ได้แก่ บริษัทบัตรกรุงไทย ปูนซิ้มนต์และ NOK สิ่งที่คุณธวัชถ่ายทอดจนเราเห็นภาพคือ</p><p> ....มีความสวยงามของการฝึกพูดภาษาระหว่างชาวนากับคนใส่สูท</p><p>จุดเริ่มของ KM จาก คน ขยายไปสู่ความรู้</p><p>“KM ให้ความสนใจ ใส่ใจ ในคนตัวเล็ก ๆ จาก Nobody เป็น Somebody หัวใจของคนที่ทำเบ่งบาน</p><p>ภาคเอกชนจะมีภาพของการบูรณาการ แนวคิดบริหาร และ Concept ที่ชัดเจน </p><p> ตัวอย่างภาคเอกชนที่สะท้อนได้ดี คือภาพที่คนปูนเรียนรู้กระบวนการจัดการความรู้จากชาวนา เทคนิคการเลือกคุณ Fa ทำให้เข้าใจคุณค่าความเป็นมนูษย์มากขึ้น เทคนิคการทำงานเป็นกลุ่มเล็ก ๆ การกลับไปทบทวนตัวเอง ทำ Share Show Action Learning”</p><p></p><p align="center">เก๊ง !!..เก๊ง!!..เก๊ง..ง...!!..ฮูเล..ฮาฮา...หมดยกที่ 1 หลังจากเวียนให้ทุกคนชกครบยกหนึ่งแล้ว ยกที่ 2 อ. ประพนธ์ท่านให้ตัวแทนแต่ละคน ...ส่งต่อสิ่งดี ๆ สำหรับปีหน้า </p><p>คุณเดชาก็เริ่มก่อนตามระเบียบ (ทำไมไม่ตามคุณเรียบร้อย หรือคุณวินัย..ก็ไม่รู้)ซึ่ง ซึ่งพูดได้ถูกใจ..โดนใจคนตึ่งโป๊ะ..อย่างดิฉันมากก…ขอบอก เช่น</p><p>“…เชื่อใน Intuition หรือปัญญาญาณ ของตนเอง ว่าถ้าทำอะไรซ้ำ ๓ ครั้งแล้วจะยั่งยืน เช่นตระกูลตนเองผ่านมาแล้ว 3 ชั่วคนเพราะฉะนั้นจึงเจริญ </p><p>เห็นว่ามหกรรมจัดการความรู้แห่งชาติดีขึ้นทุกครั้ง เพราะฉะนั้นยั่งยืนแน่นอน” </p><p>เชื่อว่า KM ประเทศไทยก้าวหน้าที่สุดในโลก เพราะคนไทยรับอะไรมาแล้วมักจะเจริญ</p><p>ภาคภูมิใจในภูมิปัญญาของชาวบ้าน เพราะชาวปูนฯเงินเดือนเป็นแสน ๆ ขนาดคนขับรถเงินเดือนตั้ง 5 หมื่น แล้วระดับอื่นจะขนาดไหน แต่ยังต้องอ้อนวอน Please Please..ช่วยผมด้วย....มาขอเรียน KM จากชาวนาที่ไม่มีงินเดือน (ซึ่งพอมาถึงตรงนี้ทุกคนก็ ฮาตรึม..ขนาดอ.ประพนธ์ยังปล่อยก๊าก…เต็มที่) จึงอยากให้ทุกคนได้รู้บทเรียนนี้</p><p>รู้สึกแปลกใจในพลังการขับเคลื่อนของกรมส่งเสริมการเกษตรที่เปลี่ยนบทบาทและมาดเกษตรชุมชนให้ติดดินได้ อยากให้มีภาพเช่นนี้มาก ๆ</p><p></p><p align="right">ครูนง บอกต่อข่าวดีว่า…คราวนี้ก็เตรียมการหลายรอบ แต่คราวหน้าจะมาด้วยความเข้มข้นยิ่งขึ้น จะขนสิ่งดีๆ มาเพียบ จะจัดมหกรรมจัดการความรู้ที่นครฯให้จงได้..โดยใช้ยุทธวิธีผลักดันแบบลับ ๆ ต่อ</p><p>พท.ญ.วรรณทิมา เหรียญราชา ตัวแทนวิทยากรประจำบูธ </p><p>อยากเปิดโอกาสให้คนทั่วไปได้เข้ามาชมบ้างเพื่อจะได้เห็นพลังอันยิ่งใหญ่</p><p>อยากเห็นเครื่อข่ายต่างส่วนในภาคต่าง ๆ เรียงร้อยเรื่องราวการจัดการความรู้ให้เป็นเรื่องเดียวกัน ไม่แบ่งเป็นของใครของใคร </p><p>ดิฉันอยากเปรียบว่าเหมือนการนำเอาจิกซอว์แต่ละตัวมาต่อให้กลายเป็นภาพใหญ่ภาพเดียว </p><p align="right">สิ่งที่อ้ออยากเห็น คือ........</p><p align="right">การส่งต่อให้เครื่อข่าย KM ร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดมหกรรมจัดการความรู้แห่งชาติ แทน สคส. และเชิญสคส.มาเป็นแขก </p><p align="right">อยากเห็นสายสัมพันธ์ระหว่งข้าราชการและชาวบ้านมากขึ้น เห็นภาพความร่วมมือระหว่างเครื่อข่ายกระทรวงต่าง ๆ เช่นกระทรวงเกษตรฯ จับมือกระทรวงสาธารณสุขอย่างเข้มแข็งเพื่อขับเคลื่อนความรู้ไปด้วยกัน</p><p>คุณธวัช ปล่อยหมัดเด็ดสุดท้ายที่ว่า…..</p><p>สิ่งที่เกิดขึ้นใน 2 วันนี้ถ้าคิดว่าได้น้อยและเก็บเกี่ยวได้ไม่หมด แต่ขอให้ค่อย ๆ คิดอย่างประณีตจะเห็นคุณค่า</p><p>“KM Model ที่ดีที่สุด คือ KM ที่ตรงกับบริบทของตนเอง ตอบ KV ของตนเองได้ </p><p></p><p>พอถูกหมัดสุดท้ายดิฉันก็ถูกน็อค หมดแรงพอดี จะขอต่อด้วยบทสรุปจากอ. วิจารณ์ก็ไม่ไหวแล้ว ดังนั้นดิฉันขอไปหลับเอาแรง..ไว้ก่อนเพราะมีแต่สิ่งดี ๆ ที่น่าจดจำอย่างยิ่ง ขอไปรวบรวมก่อนแล้วค่อยไปต่อที่บันทึกหน้าละกันน๊า....</p>

หมายเลขบันทึก: 66075เขียนเมื่อ 8 ธันวาคม 2006 15:45 น. ()แก้ไขเมื่อ 6 กันยายน 2013 17:40 น. ()สัญญาอนุญาต: จำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (21)
 • สวัสดีครับคุณศุภลักษณ์
 • ตามมาเก็บและเสพร่องรอยงานมหกรรมครับ
 • คุณศุภลักษณ์เล่าได้ละเอียดมาก ๆ เลยครับ เหมือนผมได้ไปนั่งฟังและร่วมซึมซับด้วยตัวเองเลยครับ

คุณเล็กคะ...ดิฉั๊นก็ฟังอยู่ด้วย...อยากสรุป...เปิดสมุดโน๊ตไปมา...ยังทำไม่ได้เลย...คุณเล็กเก่งจังค่ะ...ทุกอย่างมีหมดไม่ตก ไม่เกิน...คาระวะ..

ขอบคุณ "คุณศุภลักษณ์" มากครับที่สรุปมาให้อ่านได้ละเอียดมาก เลยทำให้ผมไม่ต้องถอดเทปครับ...อ่านแล้วทำสะท้อนเห็นภาพของการเรียนรู้ได้ชัดขึ้นมาก อย่างที่ พท.ญ.วรรณทิมา เหรียญราชา ได้พูดถึงคำถามต่างๆ ซึ่งเป็นเรื่องจริง  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คนที่ถามว่า "ทำ KM อย่างไรถึงจะเนียนอยู่ในงาน" ก็คงจะหาคำตอบได้จากงานนี้ เว้นแต่จะหาไม่เจอครับ

ส่วนการที่คนปูนไปเรียนกับชาวนา ก็เพราะชาวนาคือเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง และเราเชื่อว่าชาวนาเขารู้จริง  การที่จะสร้างให้คนเป็นนักเรียนรู้ตลอดชีวิต ต้องสามารถเรียนได้ทุกที่  และกับทุกคน การเปลี่ยนวิธีเรียน "ก็ช่วยในเรื่องของลดอัตตา" ได้ไม่น้อย ครับ ชาวนามีความรู้ที่น่าสนใจเยอะนะครับ อยากเชิญชวนให้ไปลองเรียนดู รับรองได้ไม่ผิดหวังครับ

พี่เล็ก

 • ทำ AAR แล้วเร็วจริงๆ ครับ ผมต้องเริ่มทำบ่งแล้วแต่ขอสางงานเก่าก่อน แหะๆ
 • นับถือมากครับ ผมเข้าห้องนี้เหมือนกันยังจด(จำ)ไม่ได้เท่านี้เลย ผมต้องขยันให้มากกว่านี้ละ
 • ผมชอบมุข ของครูนงมากที่สุดครับที่ว่า "...ผลักดันแบบลับๆ.."  อิอิ

มาก๊อปปี้การ์ตูนคุณเล็กอีกแล้วละค่ะ คนอะไร หารูปได้เหมาะเจาะ โดนใจจริงๆ

เมื่อไร เราจะมารวมพลัง รพ.บำราศฯ กับกรมอนามัย ทำอะไรดี

ยังพิมพ์ไม่จบค่ะ มันเผลอไปกด enter ไปก่อน

กำลังจะบอกว่า ... ทำอะไรดีๆ เรื่อง KM กันดีไหมคะ

 • สวัสดีค่ะ คุณศุภลักษณ์ บันทึกได้ดีมาก ได้สาระครบถ้วน และมีสีสรรค์ น่าอ่านมากเลยค่ะ   
      ขอบพระคุณมากครับ และบันทึกได้เยียมจริงๆ
ตามมาอ่านของหนูเล็กเพราะไม่มีโอกาสเข้าฟังค่ะ  
ตามมาอ่านด้วยคนนะคะ ขอบคุณมากค่ะ
 • ตามมาอ่าน สุราได้ชัดเจนมากครับ
 • ขอบคุณมากครับพี่เล็ก
 • แวะมาเยี่ยมค่ะ  สบายดีนะคะ

 

ตามมาอ่านและขอบคุณค่ะ สรุปและเสริมได้เยี่ยมมากๆค่ะ จะรอภาคต่อที่อ.หมอวิจารณ์กล่าวปิดนะคะ เพราะพวกเราจรลีออกไปก่อน กลัวการจราจรกรุงเทพในยามที่พวกเราทั้งหมดออกมาพร้อมๆกันน่ะค่ะ

ดีใจจังว่าจะได้เนื้อหาครบถ้วนแน่ๆ เพราะตอนที่คุณเล็กรายงานนี้ ฟังอยู่ด้วย ดีใจที่ได้ทราบว่ามีคนคิดและถูกใจที่เดียวกับเราหลายๆตอน คิดว่าตัวเองเก็บมาได้ไม่มากเท่าที่คุณเล็กเล่าด้วยซ้ำค่ะ อ่านแล้วทำให้จำส่วนอื่นๆที่ลืมไปแล้วได้ด้วย

ขอบอกอีกทีว่า เยี่ยมจริงๆค่ะ สาวมหัศจรรย์แสนสวยของเรา ชาว GotoKnow (ยกตำแหน่งให้เองเลย รอรับมงกุฏปีหน้านะคะ ถ้าได้เจอกันอีก)

น้องเล็ก

 • จากคำพูดมาเป็นคำอ่าน น้องเล็กทำได้น่าอ่านจริงๆครับ
 • เห็นด้วยกับตำแหน่งสาวมหัศจรรย์แสนสวยของชาว gotoknow ที่คุณโอ๋จะสวมมงกุฎให้ปีหน้า
 • ขอบคุณครับ ผมมีรูปน้องเล็กมาฝากด้วยครับ ระวังสีดำของพี่กับพี่ชาญวิทย์จะตกใส่เอานะครับ

                          P1020258.jpg      

พี่เล็กเก็บรายละเอียดได้เยี่ยมมากค่ะ..ไม่ได้เข้าบล็อกเสียหลายวันแต่สามารถเห็นภาพงานKMจากการติดตามอ่านบันทึกของพี่เล็กนี่แหละ..เรามีนัดเจอกันวันที่14ธค.นี้เมื่อคืนก่อนแอบนัดลับๆกับจมม.ถึงการถอดข้อมูลความรู้ที่เราได้ไปสัมผัสในงานจะค่อยเอามาเล่าให้ฟังจ๊ะ..ขอบคุณพี่เล็กมากๆค่ะสำหรับการเก็บภาพและรายละเอียด

เรียน คุณเล็ก

 • บันทึกได้เยี่ยมมาก ๆ ครับ ผมเองไม่ได้อยู่ในช่วงนี้เพราะกำจัดด้วยเวลา อ่านแล้วมองเห็นภาพครับ ขอบคุณมากเลย
 • มีรูปมาฝาก ด้วยที่นี่ ครับ

ขอคาราวะคับพี่เล็ก พี่เก่งจริงๆ ขนาดแป้นไม่ได้เข้าไปฟังยังเกิดความรู้สึกเหมือนนั่งอยู่ในเหตุการณ์เลย

นับถือ นับถือ

ข้าน้อยขอคาราวะ

คุณปภังกร

พี่ทราบข่าวว่าหลาย ๆ คนอยากมาแต่มาไม่ได้..ทำให้เกิดความรู้สึกว่าเราควรจะเก็บสิ่งที่เก็บเกี่ยวมาได้ และเผื่อแผ่แบ่งปันให้กับหลายๆ คน ซึ่งก็ดีใจมาก ๆ ว่าทุกคนชอบที่จะอ่านเรื่องราวของพี่ค่ะ

ขอบคุณทุก ๆ ท่านที่ชื่นชมว่าดิฉันเหล้า...อิอิ เล่าได้ละเอียด ดิฉันค่อนข้างเห็นใจคนที่ออกไปจากห้องก่อนที่จะได้รับฟังจนจบจึงตั้งใจเก็บเกี่ยวทุกประเด็นมา โดยการใช้เทคนิคตั้งใจซึมซับความรู้อย่าง deep listening จึงทำให้ได้ความรู้มาเพียบค่ะ อยากให้ทุกท่านได้รับสิ่งที่ดี  ๆ ซึ่งเสียงตอบรับที่ได้มาทำให้ดิฉันปลาบปลื้มใจว่ามีคุณค่าให้ทุกท่านได้ติดตามค่ะ

ขอบคุณอีกครั้งค่ะ

 

อ.หมอนนท์คะ

อาจารย์ยื่นมือมาช่วยเล็กก็ยิ่งยินดีที่จะได้เห็นกรมอนามัยกับกรมควบคุมโรคจับมือกันนะคะ

เล็กเกริ่นกับผ.อ.แล้วถึงสิ่งที่อ.เสนอมา คงจะมีมหกรรม KM ระหว่าง 2 กรมเร็ว ๆนะคะ เรามาร่วมกันทำฝันให้เป็นจริงเถอะค่ะ

คณครูนง+พี่ชาญวิทย์คะ

เล็กชอบมากเลยกับรูปที่ฝากมาให้รู้สึกว่าตัวเองโดดเด่นจัง..อิอิอิ เอาสีมาตกใส่แล้วไม่รับคืนนะ.จะบอกให้...

คุณโอ๋..ขา

ขอบคุณเพื่อนมาก ๆ กับตำแหน่งที่จะยกให้นะจ๊ะ ถ้างั้นเราก็จะรีบตัดชุดไว้รอให้เหมาะสมกับมงกุฏตั้งแต่ตอนนี้เลยนะ เรามันคนบ้าเห่อ...อิอิอิ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท