QAกับงานประจำ : เตรียมประชุมกรรมการ QA นัดแรก

บอย สหเวช

     วันพรุ่งนี้คณบดีได้ลงนามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ QA ของสำนักงานเลขานุการเรียบร้อยแล้ว ความจริงพูดเรื่อง QA ในที่ประชุมสำนักงานทุกครั้ง รอบนี้13 ธันวาคม 2549

      วาระการประชุม

      เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

      รายงานความคืบหน้า QA สำนักงาน

      เรื่องเพื่อพิจารณา 

  • ทบทวน AAR การประเมิน QA สำนักงานเลขานุการ
  • การพิจารณารายชื่อคณะกรรมการตรวจติดตามและประเมินผล
    คุณภาพภายในหน่วยงานย่อย
  • กำหนดวันตรวจติดตามและประเมินผล
  • ประเมินตนเองในวันนี้
  •  TOWS Analysis / การเก็บหลักฐานอ้างอิง บน Blog

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์

คำสำคัญ (Tags)#qaกับงานประจำ

หมายเลขบันทึก: 66071, เขียน: 08 Dec 2006 @ 15:30 (), แก้ไข: 15 Apr 2012 @ 01:35 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)