วันนี้ไม่มีการถ่ายทำ  ผมจึงได้หาข้อมูลเกี่ยวกับการจัดแสงในงานโทรทัศน์  เพื่อที่จะมาทำโครงการ Present ซึ่งตอนนี้กำลังอยู่ในช่วงรวบรวมข้อมูล  เมื่อมีข้อมูลครบและสร้างขึ้นมาเป็นบทถ่ายทำแล้วหากมีโอกาส  จะได้นำบทโทรทัศน์เรื่องการจัดแสงนี้ขึ้นมาบนบล็อกเพื่อให้เพื่อนได้ชมและศึกษากันนะครับ