ไปเห็นป้ายอันหนึ่ง ในโรงเรียนชื่อดังของพิษณุโลก เห็นติดอยู่ 2 ป้าย มีข้อความดังภาพที่นำมาให้ชมกันดังนี้

 

 

 

  • ดูเหมือนว่า เด็กทำอะไรไม่ได้ ผู้ใหญ่ห้ามไว้หมด...
  • ช่วยกันส่งความคิดเห็นเข้ามาบ้างครับ..