อาจารย์กฤษดาค่ะ ขอสอบถามเรื่องงานกิจกรรมที่ 3 หน่อยค่ะ เนื่องจาก กิจกรรมที่ 3 อาจารย์ได้ให้งานเกี่ยวกับเรื่อง     ศึกษาค้นคว้าบทความและตำราของปัญหาเชิงลึก จากรูปแบบบันทึกของอาจารย์อาจารย์ได้ให้และสรุปสาระสำคัยญเกี่ยวกับงานที่เกี่ยวกข้องกับปัญหาที่กลุ่มดิฉันเลือกน่ะค่ะ แต่ อยากสอบถามเรื่องบทความค่ะ บทความ ที่กลุ่มดิฉันหามา เป็นบทความที่ ไม่มีเป็น บท ๆ ไป (ถ้าเป็นวิจัย นั้นจะมีทั้งหมด 5 บทก็สามารถที่จะสรุปเป็นบทได้) ดิฉันอยากทราบว่า ถ้าบทความไม่มีเป็นบท ๆ เหมือนวิจัย   สามารถสรุปบทความลงไปโดยไม่เป็นบท ๆ ได้ไหมค่ะ  และความยาวกี่หน้าค่ะ

ขอบคุณมากค่ะ

อาทิตยา ค่ะ