เนื้อหาบางส่วน เอาไปอ่านกันได้เลย http://gotoknow.org/file/chuty_c/Introduction++Data+Structure+%26+Algorithms.ppt

อย่าลืมตอบคำถามส่งด้วยค่ะ ส่งสัปดาห์ถัดไปในคาบเรียน  สู้สู้