ตามที่ผมได้นำเสนอบันทึกดูงานประเทศอังกฤษเชิงพรรณาไปแล้ว พร้อมนี้ได้จัดทำเป็น Mindmap เป็นเรื่อง ๆ ไว้ด้วย มีปัญหาตอน อัพโหลดไม่สามารถนำมาเป็น Mindmap แบบสมบูรณ์ได้ จึงแปลงรูปแบบเป็นไฟล์ภาพ ให้มีลักษณะยาว ๆ ตามพื้นที่บันทึกในบล็อก ภาพนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับ UFI  หรือ University for Industry ครับ