บ่ายวันนี้มีนัดกับสมาชิกกลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ มาพูดคุยกันที่ห้องที่ผมทำงานด้วยบรรยากาศสบาย ๆ ตามสไตล์คน กศน.  เอางานมาทบทวนจากการที่เราเพิ่งจะปรับคู่มือการปฏิบัติงานใหม่ ระบบงานบางส่วนทดลองใช้ใหม่ เกิดปัญหาในทางปฏิบัติก็มาคุยกันหาทางแก้ไขปรับปรุงร่วมกัน ได้สาระสรุปเป็น Mindmap ดังนี้