ทีมสุดท้ายท้ายสุดแล้วจ้า ! กับทีม EM'49 ทีมนี้เขาไม่ธรรมดากับเขาเหมือนกัน กับโครงการ "คุณภาพของสิ่งส่งตรวจ (Bone marrow)" และเป็นอีกทีมที่เป็นโครงการต่อเนื่องมาจาก Patho OTOP1

 

พี่อารมย์ (คนซ้าย) และพี่จิระภา (คนขวา) 

ทีมนี้มากันสองคนค่ะ (เล่นเอา moderator คุณ Love ไม่มีที่จะ้ี่นั่ง) โดย แบ่งกันในส่วนของขั้นตอนก่อนการตรวจโดยพี่อารมย์  และขั้นตอนวิเคราะห์โดยพี่จิรภา 

เริ่มด้วยการแนะนำอุปกรณ์กล้องในหน่วย TEM (โครงสร้าง cell ภายนอก) และ SEM (โครงสร้าง cell ภายใน) บอกตามตรงว่าไม่ค่อยหรือเคยจะเห็นอดตื่นตาตื่นใจไม่ได้ 

ปัญหาก็คือเกิดการ clotted ของ Bone marrow ที่ส่งมาตรวจยังห้องปฏิบัิติการ  สาเหตุอาจเป็นเพราะความล่าช้า และอัตราส่วนของน้ำยา

จึงมีแนวคิด....

  • ทำยังไงไม่ให้ Bone marrow clotted ก่อนถึงห้อง Lab.(ด้วยตาเปล่า)
  • สัดส่วนเดิมมีขวดหลายชนิด ให้เหลือขวดเพียงชนิดเดียว
  • ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ ให้ส่งตัวอย่างภายในครึ่งชั่วโมง
  • นำเทคนิคมาใช้ เดิมใช้เพียงน้ำยา  4 %paraformaldehyde 2 ml เปรียบเทียบกับใหม่ ใช้  4 %paraformaldehyde 2 ml +สารกันเลือดแข็งคือ Heparinzed 0.1 ml

เมื่อนำมาเปรียบเทียบวิธีเดิมและวิธีใหม่พบว่า...โครงสร้างต่าง ๆ ไม่เปลี่ยนแปลง

  1. ไม่มีการบวมของเซลล์
  2. ไม่มีการจับตัวเป็นก้อนของโครมาติน
  3. ไม่มีช่องว่างใน cytoplasm
  4.  และการไม่แตกกระจายของโครมาติน

ประโยชน์ที่ได้รับคือ ลดต้นทุนเวลา จากเดิมอัตรา clotted 60 % อีกทั้งผู้ป่วยต้องจ่ายต่อราย 1000 บ. ผู้ป่วยไม่ตัองเจ็บซ้ำ วิธีใหม่ไม่พบปัญหาการ Clotted อีกเลย แม้ตั้งทิ้งไว้เป็นวันก็ไม่ clotted และสามารถนำมาปรับใช้ในงานประจำได้

เิติมเพิ่มสาร....เพียงนิด ก็พิชิตปัญหาได้....หมดไป น่าทึ่งและอึ้งจริง  ๆค่ะ --Cheers !!!