GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

รายงานวิจัยกรมฯ

การนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์

                   วันนี้เป็นตัวแทนไปฟังการนำเสนอผลการศึกษา ความต้องการและความพร้อมขององค์กรในการสร้างเสริมสมรรถนะด้านการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรค โดย ศ.ดร.พันธุ์ทิพย์ รามสูตร ที่โรงแรมทีเค พาเลซ

                พบว่าบุคลากรในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด,รพศ.และรพท.มากกว่า 75 % มีความต้องการการเสริมสร้างสมรรถนะด้านความรู้และทักษะเกี่ยวกับการศึกษาวิจัย  ในขณะที่ อบจ. อบต.และเทศบาลต้องการการเสริมสร้างสมรรถนะในการป้องกันโรคมากกว่า 75 %

                ความพร้อมขององค์กรระดับสถาบันฯในบทบาทของ technical advisor บุคลากรไม่มีความพร้อมในเรื่องของความรู้เชิงลึกเรื่องโรคและระบาดวิทยาของโรค,การเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล

                 สิ่งที่พิจารณาคือองค์กรการฝีกอบรม  ควรมีการจัดตั้งขึ้นหรือไม่และรูปแบบเป็นอย่างไร การบริหารจัดการ ซึ่งเป็นเรื่องที่ผู้บริหารต้องนำไปพิจารณาต่อ

              แต่สิ่งหนึ่งที่ผู้บริหารหลายท่านเป็นห่วงคือการนำผลการวิจัยนี้ไปต่อยอดให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนา เกรงว่าจะเป็นคลื่นกระทบฝั่งไป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

คำสำคัญ (keywords): การอบรมความพร้อม
หมายเลขบันทึก: 65844
เขียน:
แก้ไข:
ความเห็น: 2
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (2)

ในส่วนของสถาบัน   ปัทช่วยเติมเต็มหลังรายงานจากงานวิจัยด้วยก็จะสมบูรณ์ค่ะ
ทีมทำงานของกรมที่รับผิดขอบตัวชี้วัด (DSC)  งานวิจัย มีการพูดถึงรายละเอียดของ Template งานวิจัยบ้างไหมคะ เพื่อเป็นแนวทางในการทำงานของเราต่อด้วยค่ะ