วันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2549 ช่วงเช้าวันนี้ได้ทำงานเอกสาร พิมพ์เอกสารการเข้ารับการอบรม และซีร็อกเอกสารภาษาอังกฤษ  จำนวน 50 แผ่น  ช่วงบ่าย  พี่เพชรพริ้ง  สารสิน หัวหน้าแผนก  Wi   ได้เรียกนักศึกษาฝึกงานทั้งหมด 6 คน   เข้าไปพูดคุยว่าจะให้พวกเราทั้ง   6 คน มาคุยภาษาอังกฤษกับพี่เพชรทุกวันเพื่อเป็นการฝึกภาษาค่ะ