การขับเคลื่อนองค์กรการเงินและสวัสดิการชุมชน

  ติดต่อ

  องค์กรการเงินเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาคน   

     วันที่ 25 พฤศจิกายน 2549 ณ พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีวงสนทนาการขับเคลื่อนองค์กรการเงินและสวัสดิการชุมชน โดย คุณภีม ภคเมธาวี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นำการเสวนา องค์กรการเงินที่เข้าร่วมมีหลากหลายทั้งประเทศ

                          pem1.jpg

                        คุณภีม(ซ้ายสุด)  ผู้ดำเนินรายการ

      ดิฉันเข้าร่วมด้วย มีโอกาสดีมากทีเดียว ได้ฟังอย่างลึกซึ้งและตั้งใจ เห็นความหลากหลายของกองทุนต่างๆ ที่เริ่มก่อเกิดกองทุน การบริหารจัดการที่แตกต่าง ผลที่เกิดขึ้นมีหลากหลาย เช่น

     •ทำให้เกิดความรัก ความผูกพันในกลุ่มของตนเอง

     •เป็นการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ทุกคนมีศักดิ์ศรีเท่าเทียมกัน •กองทุนเป็นเครื่องมือการจัดการสังคมใหม่ ยกระดับจิตใจ

     •ประชาชนมีขีดความสามารถในการบริหารจัดการทุนภายในด้วยตนเองและ สามารถกำหนดอนาคตตนเองได้

     •เป็นกระบวนการเรียนรู้ เจอกันทุกเดือน ร่วมคิดพัฒนาอะไรร่วมกัน

     •ตัดสินใจบนฐานรากของชุมชน ไม่เลียนแบบใคร

     •ส่งเสริมให้เยาวชนเข้าร่วมเรียนรู้

     •ลดปัญหาหนี้สินอย่างยั่งยืน

 

                            chob.jpg

                       ครูชบและท่านอาจารย์พระสุบิน

     ทั้งนี้ ครูชบ ยอดแก้ว ปรมาจารย์ด้านการออมเงินของชุมชนได้กล่าวไว้อย่างน่าสนใจ ว่าการพัฒนาคนเป็นเรื่องสำคัญสำหรับประเทศเรา องค์กรการเงินเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาคน โดยได้นำเสนอแนวคิดองค์กรชุมชนแก่กระทรวงพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ไปแล้ว และมีความหวังว่าสังคมไทยจะเป็นสังคมที่ไม่ทอดทิ้งกัน และเป็นสังคมที่มีคุณธรรมจริยธรรม ครูชบจะเป็นกระบอกเสียงให้แก่รากแก้วตลอดไป

     นอกจากนี้ ท่านอาจารย์พระสุบิน มณีโต จ.ตราด เป็นปราชญ์ด้านการออมได้กล่าวสรุปว่า การออมจะทำให้เกิดการบริหารจัดการที่ยั่งยืน ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการออมมีหลายด้าน ท่านเน้นผลด้านสังคม เช่น จิตใจมั่นคงอบอุ่น ไม่ทอดทิ้งกัน มีการเยี่ยมคนแก่ ซื้อของกันให้ เกิดความอบอุ่นขึ้นในสังคม ทำให้ทุกคนมีศักดิ์ศรี มีคุณค่า มีคุณธรรม สิ่งแวดล้อมดีขึ้น และสังคมยั่งยืน

ธุวนันท์  พานิชโยทัย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การจัดการความรู้กรมส่งเสริมการเกษตร

หมายเลขบันทึก: 65839, เขียน: , แก้ไข, 2012-02-11 16:38:39+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #ครูชบ#ยอดแก้ว#องค์กรการเงิน#พระสุบิน#มณีโต

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (2)

            ขอบพระคุณมากครับที่บันทึกมาแบ่งปัน
  • ขอบคุณคุณสิงห์ป่าสักคะ