ในวันที่ 4  ธันวาคม  2549  โรงเรียนสะพือวิทยาคารจัดกิจกรรม  ร้อยรักสามัคคี  ร่วมสร้างความดีถวายในหลวง  โดย  จัดพิธีถวายพระพร  ประกวดแต่งคำประพันธ์วันพ่อ  บำเพ็ญประโยชน์พัฒนาสาธารณสถาน

            5  ธันวาคม  2549  เข้าร่วมกับชุมชนทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล  เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา  5  ธันวา  มหาราช  เสร็จแล้วร่วมพิธีเทิดพระเกียรติและถวายราชสักการะที่วัดบูรพา  ตำบลสะพือ  อำเภอตระการพืชผล  จังหวัดอุบลราชธานี

              08.30  น.  ในวันที่  5  ธันวาคม  2549  เข้าร่วมงานเทิดพระเกียรติและถวายราชสักการะเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  พ่อหลวงของไทย