ตั้งแต่สอนวิชาการเลี้ยงผึ้งมา ผมไม่เคยทำคะแนนผิด (เพราะนิสิตส่วนมากมีไม่เกิน 20-30 คน)....แต่มาครั้งนี้..ผิดจนได้

   หลายวันก่อน (ต้นเดือนพฤศจิกายน) มีนิสิตปี 4 ที่ได้เรียนวิชาการเลี้ยงผึ้งคนหนึ่งมาหา...หน้าตาเธอบึ้งตึง....

   "หนูขอดูคะแนนวิชาการเลี้ยงผึ้งหน่อยค่ะ" หนูคิดว่าหนูน่าจะได้ A (ที่ผ่านมาเธอได้ B+)....

    ผมให้เธอรออยู่สักครู่แล้วมาตรวจดูคะแนน ปรากฏว่า บวกคะแนนเธอผิดไป...เธอควรจะได้ A...แต่ว่า...ยังมีอีก 6 คน ที่ผลคะแนนผิดไป...

    ผมบอกเธอว่าพรุ่งนี้ผมจะทำเรื่องแก้ไขผลการเรียนให้ แต่ไม่รับรองผลว่าจะแก้ได้หรือไม่...(ความจริงผมอยากให้ความเป็นธรรมกับ 6 คนที่เหลือด้วย....แต่ไม่ยักมีใครมาร้องเรียนเพิ่ม)

    อีก 2-3 วันต่อมา หลังจากที่ผมทำเรื่องแก้แกรดส่งไป ปรากฎว่า "บันทึกข้อความ" ของผมถูกตีกลับ (โดยเจ้าหน้าที่) และขอให้ส่งเอกสารไปเพิ่มเติม...พอสอบถามว่าเป็นอะไร ก็ทราบว่าเป็นพวกข้อสอบอะไรพวกนี้...แล้วยังมีเสียงต่อมาตามสายอีกว่า อาจารย์ที่แก้เกรดทุกคน เรื่องถูกตีกลับจากส่วนกลางหมด และจะถูก "คณะฯ" ตั้งกรรมการสอบสวน

    พออีก 2-3 วัน ผมก็ได้รับประกาศของมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วยเรื่อง "หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการส่งรายงานผลการศึกษา" ใจความสำคัญมีอยู่ว่า

  • การส่งผลรายวิชา ให้ผู้สอนส่งผลการศึกษาภายใน ๑๕ วัน นับจากวันสอบวันสุดท้าย (ระบบทวิภาค)
  • หากผู้สอนไม่ส่งผลการศึกษาภายในเวลาที่กำหนด ให้คณะรายงานมหาวิทยาลัยเพื่อสอบสวนความผิดวินัย (ถึงขั้นตัดเงินเดือน)
  • อาจารย์ที่ส่งผลการศึกษารายวิชานั้นแล้ว ให้ถือว่าผลการศึกษานั้นมีความสมบูรณ์ตั้งแต่วันที่ส่ง อาจารย์ผู้สอนจะขอแก้ไขผลการศึกษาในภายหลังอีกไม่ได้
  • ถ้าหากมีการแก้ไขผลการศึกษา ให้มหาวิทยาลัยสอบสวนหาข้อเท็จจริง หากพบว่ามีมูลความผิดทางวินัย ก็ให้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนความผิดวินัย

    และแล้ว beeman ก็ต้องถูกสอบสวนข้อเท็จจริง (ครั้งแรก) จากกรรมการประจำคณะ (วิทยาศาสตร์) ....รวมกับท่านอื่นๆ อีกประมาณ 10 คน....

    เกิดเป็นคนทำงาน...ต้องทำงานไม่ให้ผิดพลาด...ขนาดระดับชาติ...เขายังทำงานไม่ผิดพลาดเลย...(ก็ โอเน็ต เอเน็ตไง)

****************************

    นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า อย่าใจดีจนเกินไป รับนิสิตเรียน (วิชาเลือก) แบบไม่อั้น ต่อไป...รับแค่ 10 คนก็พอ (จำเด็กได้ทุกคน ตัดเกรดไม่ผิดพลาด)