จะจัดการ การจัดการความรู้ได้อย่างไร

การจัดการความรู้ที่บูรณาการหมายถึง การพัฒนาสังคมสู่ความพอดี สมดุล มั่นคง และยั่งยืน

     เมื่อวันที่ 2 ธ.ค. 2549 นายไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้กล่าวสุนทรพจน์ในงานมหกรรมจัดการความรู้แห่งชาติ ณ ไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร ถึงแนวคิดการจัดการ การจัดการความรู้อย่างไร ดังนี้

     ขณะนี้เศรษฐกิจพอเพียงกำลังเบ่งบาน โดยนายกรัฐมนตรีได้ประกาศนโยบายชัดเจนเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2549 ให้มีการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียง นอกจากนี้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10 ได้ระบุถึงหัวใจสำคัญของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงคือ ความพอดี ความสมดุล ความมั่นคง และความยั่งยืน

     การจัดการความรู้ที่บูรณาการ หมายถึง การพัฒนาสังคมสู่ความพอดี สมดุล มั่นคง และยั่งยืน ส่วนตรงกลางระหว่างการจัดการความรู้กับการพัฒนาสังคม คือ การจัดการ

     นอกจากนี้ยังมีการบูรณาการเพื่อการพัฒนาสังคมที่พอดี ต้องหาผู้จัดการมาดำเนินการ รวมเป็น 5 ชั้น คือ KM(1) + สังคม(2) + การจัดการ(3)  + การบูรณาการ(4)  + ผู้จัดการ (5) = การพัฒนาสังคมสู่ความพอดี

     จะเห็นได้ว่าการพัฒนาสังคมเป็นเรื่องใหญ่มากและเป็นพลวัตร มีการกำหนด   ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนสังคม 3 ด้าน คือ

     1. ยุทธศาสตร์ไม่ทอดทิ้งกัน ใครตกทุกข์ได้ยาก ต้องช่วยเหลือกัน

     2. ยุทธศาสตร์ความเข้มแข็ง ในทุกภาคส่วน

     3. ยุทธศาสตร์ด้านคุณธรรให้เกิดความถูกต้อง ความดีงาม ความสามัคคี และความสมานฉันท์ ทำให้อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข

      ยุทธศาสตร์นี้เป็นยุทธศาสตร์ร่วมของการพัฒนาสังคมไทย ทั้งฝ่ายภาครัฐ ภาคประชาชน สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10 ให้สังคมอยู่เย็น เป็นสุข     

     ทั้งนี้ได้กำหนดมาตรการสำคัญเพื่อให้บรรลุยุทธศาสตร์ดังกล่าวผ่าน 3 ช่องทางคือ

     1.บริบทพื้นที่ เช่น หมู่บ้าน ตำบล เทศบาล จังหวัด ฯลฯ โดยมีการจัดการพื้นที่ บูรณาการร่วมหลายฝ่ายในทุกมิติ

     2.บริบทกลุ่มคน เช่น สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ เป็นต้น

     3.บริบทประเด็น เป็นการส่งเสริมคุณธรรม ความสมานฉันท์ การแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม ยาเสพติด เป็นต้น

     สิ่งต่างๆ เหล่านี้มีกรณีตัวอย่างที่ดี (Best Practice) เกิดขึ้นมากมาย แต่ยังไม่เพียงพอการจัดการความรู้สามารถช่วยได้

     จึงจำเป็นต้องหาผู้รู้มาช่วยจัดการ “การจัดการความรู้” โดยกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จะทำหน้าที่บริหาร “ผู้จัดการการจัดการความรู้” ทำให้สังคมมั่นคง และยั่งยืน จึงให้ร่วมกันสร้างสังคมดีงามผ่าน 3 ยุทธศาสตร์ 3 บริบท

     หากมีการบริหารจัดการที่ดี มีนักจัดการความรู้หลายชั้นจะนำไปสู่ความสำเร็จได้ไม่ยากนัก

ธุวนันท์ พานิชโยทัย 7 ธ.ค.2549

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การจัดการความรู้กรมส่งเสริมการเกษตร

คำสำคัญ (Tags)#3#ไพบูลย์#มหกรรมการจัดการความรู้แห่งชาติครั้งที่#วัฒนศิริธรรม#กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

หมายเลขบันทึก: 65826, เขียน: 07 Dec 2006 @ 20:37 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 16:38 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 3, อ่าน: คลิก


ความเห็น (3)

เขียนเมื่อ 
สรุปได้กระชับและชัดเจนมากครับ ....ดีใจที่ได้เจอและพูดคุยกันในงานมหกรรมฯที่ผ่านมา
  • เห็นด้วยกับ อ.ประพนธ์ ค่ะ 
  • อย่าลืมน้องๆ ทีม KM ที่กรมฯ นะค่ะ
เรียน ดร.ประพนธ์ ขอบพระคุณมากคะ ดีใจมากเช่นกัน ได้แนวคิดดี ๆ จากการพูดคุยและคิดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการทำงานต่อไปอีกเรื่อย ๆ เรียนคุณจี้ ขอบคุณมากนะคะที่ห่วงใยและเป็นกำลังใจให้ตลอดเวลา