การเข้าชั้นเรียนวันที่ 7 ธันวาคม 2549 ดิฉันได้หยุดเรียนเนื่องจาก ไม่สบายค่ะ  แต่จากที่ได้สอบถามเพื่อนสอบถามความคืบหน้าของ การเรียน วันนี้อาจารย์ประไพ ได้นำหัวข้อ แต่ละกลุ่ม นำไปเสนอหัวข้อในเรื่องที่ จัดทำค่ะ