เรียนรู้จากการเริ่ม : Here and Now

งานให้คำปรึกษา
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

2-3 วันที่ผ่านมา มีกิจกรรมและเหตุการณ์มากมายเกิดขึ้นกับชีวิต การที่มีโอกาสได้เปลี่ยนวิถีชีวิตตัวเองไปเรียนจิตวิทยาคลินิก และยิ่งไปกว่านั้นได้ฝึกทักษะการทำกลุ่มจิตบำบัดเชิงปฏิบัติการกับอาจารย์ นพ.ปราโมทย์ เชาวศิลป์ ได้รับการทำจิตวิเคราะห์ ตอนนี้กำลังอยู่ในระยะ Working Through ทีทำให้ต้องเรียนรู้และปรับตัว

ปัญหาต่าง ๆ มากมาย หรือทุกข์ที่เกิดขึ้น มีทั้งกับงานให้คำปรึกษาผู้ติดเชื้อ HIV รายใหม่และชีวิตส่วนตัว ที่ต้องใช้พลังแทบจะเหมือนกำลังภายในเลยก็ว่าได้ ในการทำความเข้าใจปัญหา

สิ่งที่ทำให้ผ่านชีวิตไปได้วัน ๆ คือ ความอดทน ซึ่งที่ผ่านมามักเข้าใจว่าอดทนมากแล้ว แต่ที่จริงยังต้องฝึกฝน ปฏิบัติซ้ำ ๆ เพื่อปรับตัวปรับใจให้ทันอุบัติเหตุชีวิต

อาจารย์สอนให้สังเกตบ่อย ๆ ว่า การที่คนมีปัญหา หรือมีความไม่สบายใจนั้น ส่วนใหญ่ตนเองมีส่วนเกี่ยวข้องที่ทำให้ปัญหานั้นเกิด ไม่มากก็น้อย มีบ้างที่ไม่สามารถบอกได้ว่าเพราะอะไร บางสิ่งบางอย่างจึงเกิดกับชีวิตคนบางคนซ้ำ ๆ โดยไม่สามารถป้องกันได้

การอยู่กับปัจจุบัน Here and Now จึงเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง ที่จะช่วยให้บุคคลสามารถประเมินสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างถูกต้อง เมื่อมีสติ ประสาทการรับรู้ต่าง ๆ จะไม่ถูกปิดกั้น

ความไวในการใช้การสังเกตความผิดปกติที่เกิดขึ้น  การเงียบเพื่อทบทวนและรอเวลาที่เหมาะสม การฟังเพื่อการถามต่อถึงที่มาของเรื่องราวนั้น ๆ สุดท้ายการเอาใจเขามาใส่ใจเรา Inter Subjectivity ทักษะเหล่านี้ต้องพยายามฝึกให้ต่อเนื่อง

ควรฝึกไม่เว้นแม้แต่กับตนเอง เพื่อรู้จัก เข้าใจ และตัดสินใจเลือกวิธีที่ดีที่สุดในขณะนั้น ๆ  วางแผนแก้ไขปัญหา นำไปสู่การมีความคิดที่ถูกต้อง การแสดงอารมณ์ความรู้สึกอย่างพอเหมาะพอดี การมีพฤติกรรมที่ผู้อื่นและตนเองยอมรับได้

ผลที่จะได้รับคือความสุข........หรือความทุกข์น้อยที่สุด

                                                                          DAENG...D

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน งานให้คำปรึกษาความเห็น (0)